Pobočka Bageterie Boulevard v centru CityPark Jihlava

Kraj Vysočina, ČR

číslo ponuky: 190063

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 163 000 € (4 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
490 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
5 roky
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
8

Základní informace

Bageterie Boulevard je silnou značkou se zázemím společnosti Crocodille. Firma je vedena jediným vlastníkem Petrem Cichoněm, který úspěšně podniká v oboru již téměř 30 let. Plánem je síť Bageterie Boulevard rozšiřovat i do dalších měst, což bude ještě více zvyšovat povědomí o značce v ČR a zvyšovat její potenciál.

Ve spolupráci s partnerem nabízíme možnost investovat a aktivně se věnovat budování nové pobočky sítě provozoven konceptu Bageterie Boulevard, která je franšízovým konceptem designových provozoven rychlého občerstvení s nabídkou zejména čerstvých a zapečených baget, více na www.bb.cz.

Náš partner Crocodille ČR, spol. s r.o. (provozovatel franšízy v ČR) v současnosti hledá aktivní investory, kteří by měli zájem vlastnit a vést provozovnu v Jihlavě v OC Citypark. Franšízor zde má již předjednané prostory pro provozovnu. Investice do této provozovny by pro franšízanta byla ve výši 4 mil. Kč. V rámci této částky jsou zahrnuty veškeré stavební úpravy prostorů, technologie pro výrobu a zařízení provozovny, interiér a dekorace. Kromě této částky je potřeba počítat s jednorázovým vstupním poplatkem ve výši 15 tis. EUR a prvotními investicemi včetně kaucí, které se pohybují okolo 1 mil Kč. Dále je nutné počítat s investicí do prvotních zásob, školení a nákupem uniforem, odhadem cca do 0,5 mil. Kč.

Z výše měsíčních tržeb franšízant hradí pravidelné měsíční poplatky a provozní poplatky specifikované níže. V případě bližšího zájmu jsme v kooperaci se zástupci společnosti schopni zájemci poskytnout detailní předpoklad finančního hospodaření provozovny.

Provozovatel franšízy klade jako podmínku pro investora absolvování 7 měsíční adaptace (školení), které musí absolvovat franšízant. Tento trénink uvede franšízanta do samotného fungování provozovny a připraví ho na podnikání v oboru. Co se týče investice, je potřeba, aby byl případný franšízant schopen pokrýt minimálně 40 % z investičních výdajů z vlastních zdrojů. Zbylých 60 % je možné profinancovat úvěrem.

Hmotný majetek

 • veškeré přístrojové vybavení zařízení
 • výpočetní technika
 • vybavení kanceláře

Nehmotný majetek

 • SW pro zpracování objednávek a skladového hospodářství
 • SW Marvin
 • webové stránky

Pravidelné franšízové poplatky

 • Franšízový poplatek: 6% z měsíční tržby bez DPH
 • Správa konceptu: 2% z měsíční tržby bez DPH
 • Lokální marketing: 1% z měsíční tržby bez DPH
 • Národní marketing: 1% z měsíční tržby bez DPH
 • Fond modernizace: 2% z měsíční tržby bez DPH

Zaměstnanci

 • 8

Plánované roční tržby

 • 12 mil. Kč

Požadavky na franšízanta

 • Vyzrálá osobnost se zájmem o vlastní růst
 • Ideálně zkušenost s vlastním podnikáním nebo vedením zaměstnanců
 • Ideálně zkušenost s gastro provozem
 • Ochota franšízanta absolvovat školení v délce 7 měsíců (je možné i formou jiného rodinného příslušníka, či spoluvlastníka)
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.