Profesionálne kaderníctvo v centre Bratislavy

Bratislavský kraj, SR

číslo ponuky: 220011

Cena podniku 100 000 €
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
121 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
10 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
18 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
6

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti prevádzkujúcej profesionálne kaderníctvo v centre BA, vrátane know how a zákazníckej základne. Kadernícky salón funguje už 8 rokov a jedná sa o stabilne zabehnuté podnikanie, s určitým poklesom počas obdobia COVID pandémie, ktorému sa nevyhli žiadne kaderníctva.

Salón sa nachádza v prenajatých priestoroch o rozlohe 150 m2. Súčasťou predaja je kompletné zariadenie a vybavenie kaderníckeho salónu, vrátane tovaru, náradia, dekorácií a ostatnej výbavy. Hodnota vybavenia je viac než 45 tis. € a hodnota skladu približne 15 tis. €.

Hodnotnými nehmotnými aktívami firmy sú: databáza klientov, sociálne siete, moderný štýlový web, zmluvy so živnostníkmi, zabehnutý brand a databáza fotení a kampaní.

V salóne pracuje 5 kaderníkov a dve recepčné, tento personál by bol zachovaný aj po predaji spoločnosti. Majiteľ sa v súčasnosti prevádzke venuje cca 1-2 hodiny denne, a to najmä organizačným záležitostiam a komunikácii so zákazníkmi.

Dôvodom predaja podniku je odchod majiteľa do zahraničia. Majiteľ však pred odchodom zabezpečí odovzdanie celého know-how a plynulý prechod na nového majiteľa.

Hmotný majetok

 • kompletné zariadenie a vybavenie kaderníckeho salónu (45 000 €)
 • skladový materiál a tovar (15 000 €)

Nehmotný majetok

 • kompletná databáza klientov vrátane kontaktov
 • sociálne siete (FB, Instagram)
 • moderné webové stránky
 • zmluvy so živnostníkmi
 • zabehnutý brand
 • databáza fotení a kampaní

Prenájmy

Kadernícky salón:

 • plocha: 150 m²
 • nájomné: 1 600 €/mesiac

Zamestnanci

 • 5x kaderník
 • 2x recepčná

Zadlženosť

 • úver: 36 000 € – bude splatený pred predajom (v prípade záujmu je možné ho prevziať)

Celkové ročné tržby

 • 2018: 248 tis. EUR
 • 2019: 314 tis. EUR
 • 2020: 226 tis. EUR (pokles v dôsledku covid opatrení)
 • 2021: 114 tis. EUR (pokles v dôsledku covid opatrení)
 • 2022: 121 tis. EUR
 • 06-2023: 44 tis. EUR (průběžně)

Ročný reálny zisk (EBITDA)

 • zisková marža: cca 15 %

Ostatné informácie

História: 8 rokov

Dôvod predaja: odchod majiteľa do zahraničia

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.