Rýchlo rastúca firma zameraná na výrobu a predaj menštruačných a inkontinenčných potrieb

Česká republika

číslo ponuky: 240002

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v hodnotě 7,0 mil. Kč
 • provozní hotovost ve výši 3,0 mil. Kč
939 000 € (23 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
588 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
4 roky
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
245 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
3

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na výrobu špecifických hygienických a menštruačných potrieb pre ženy a inkontinenčnej bielizne pre ženy a mužov. Jedná sa o spoločnosť, ktorá funguje iba druhým rokom, no za ten čas vyvinula svoj vlastný originálny produkt, zabezpečila si jeho výrobu a úspešne ho predáva pod svojím vlastným brandom, chráneným ochrannou známkou v SR av Európe. Značka produktov je už v súčasnosti vo svojej cieľovej skupine známa a povedomie o nej rapídne rastie.

Jadro businessu spoločnosti tvorí výroba a predaj len cca 10 druhov menštruačných potrieb pre ženy. Tieto produkty boli vyvinuté v roku 2021 s ohľadom na špecifické potreby cieľovej skupiny – majitelia sa domnievajú, že sú kvalitnejšie ako výrobky od konkurencie. Vďaka nízkemu počtu druhov produktov je spoločnosť schopná lepšie plánovať výrobu a je potreba relatívne malé skladovacie priestory. Samotnú výrobu menštruačných potrieb pre spoločnosť vykonáva niekoľko šijacích dielní v ČR a jeden väčší výrobca zo zahraničia.

Predaj spoločnosti v súčasnosti prebieha prostredníctvom vlastného prepracovaného eshopu, do ktorého boli investované nemalé prostriedky. Úvodná investícia do projektu v rokoch 2020 až 2022 bola cca 8 mil Sk. Marketingová stratégia je už nastavená a odskúšaná, využíva najmä sociálne siete a affiliate marketing. V pláne pre najbližšie mesiace je začiatok B2B predaja do kamenných predajní. Od začiatku roku 2024 prebieha rozšírenie predaja aj na zahraničné trhy v DE, AT, SK, HU.

Cieľovou skupinou spoločnosti sú ženy vo veku od 12 do 50 rokov. Výhodou je stabilná miera predaja, ktorá nepodlieha sezónnym výkyvom a vďaka tomu sa lepšie riadi a plánuje zamestnanecká kapacita podniku a výroba. Business spoločnosti nepodlieha krízovým obdobiam ako bola pandémia Covidu alebo kríza spojená s vojnou. Trh, na ktorom spoločnosť pôsobí, bude z objektívnych dôvodov veľmi pravdepodobne v najbližších rokoch dynamicky rásť.

Business spoločnosti rýchlo rastie, len za veľmi krátke obdobie (2 roky) sa spoločnosť dokázala od vývoja produktu posunúť k tržbám na úrovni 14 mil. Kč v roku 2023 len z B2C predaja na českom trhu, s očakávaním 30 – 40% rastu obratu v ďalšom roku. Rast bude ďalej akcelerovaný aj vstupom na nové trhy, a tiež využitím marketplace Amazonu a Alzy.

V spoločnosti aktuálne pracujú v priemere 3 zamestnanci. Majiteľ sa v spoločnosti venuje najmä strategickému vedeniu, pričom táto rola mu zaberá dohromady asi 25 hodín/týždeň. Majiteľ podnik predáva z dôvodu sťahovania mimo SR, ale je ochotný vo firme zostať po obmedzenú dobu (cca 1 rok) aj po predaji a zastávať pozíciu konzultanta/manažéra, s cieľom bezproblémového odovzdania firmy.

Súčasťou ceny sú zásoby v obstarávacej hodnote 7,0 mil Sk, jedná sa o obrátkový tovar v celej výške, nie je problém tento tovar predať. Súčasťou ceny je prevádzková hotovosť na účtoch spoločnosti potrebná na fungovanie firmy vo výške 3,0 mil Sk.

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • vybavenie kancelárie v hodnote 200.000,- Kč
 • zásoby v hodnote 7.000.000,- Kč v obstarávacích cenách, 24.000.000,- Kč v maloobchodných predajných cenách

Nehmotný majetok

 • profesionálny, na mieru naprogramovaný eshop s obstarávacou hodnotou 1.000.000,- Kč
 • domény SR a celá Európa
 • ochranná známka (platnosť Európa)
 • databáza 5000+ zákazníkov, väčšina vracajúci sa klienti
 • rozpoznateľný brand a trhová pozícia
 • know – how

Prenájmy

 • Spoločnosť v súčasnosti využíva vlastné skladové priestory o veľkosti 170 m²
 • Aktuálne využívané skladové priestory nebudú súčasťou predaja. Pre štandardnú prevádzku firmy je potrebných cca 100 – 200 m² skladových priestorov.

Zamestnanci

 • priemerný počet zamestnancov: 3x 
 • pozícia účtovníctvo, sklad, administratíva

Zadlženosť

 • žiadna

Celkové ročné tržby

 • 2021: 0,- Kč
 • 2022: 11.200.000,- Kč (B2C, CZ)
 • 2023: 14.400.000,- Kč (B2C, SK)
 • 2024 (predpoklad) : 20.000.000,- Kč (B2C + B2B + marketplaces, SK DE, HU, SK)</ em>.
 • 2025 (predpoklad) : 24.000.000,- Kč (B2C + B2B + marketplaces, SK DE, HU, SK)</ em>.

Prevádzková EBITDA

 • 2021: 0,- Kč
 • 2022: – 640.000,- Kč (bez odpočítania investície do navýšenia skladu)
 • 2023: 6.000.000,- Kč (bez odčítania investície do navýšenia skladu)
 • 2024 (predpoklad) : 6.400.000,- Kč
 • 2025 (predpoklad) : 8.400.000,- Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 3 roky
 • Dôvod predaja: sťahovanie sa majiteľa mimo SR
 • Právna forma: s.r.o. + SZČO
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o. + zásoby v držbe SZČO

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.