Samoobslužná bezkontaktná autoumývačka s vlastnou klientelou

Pardubický kraj, ČR

číslo ponuky: 230020

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti

 • technologie automyčky
 • zásoby v hodnotě 30 tis. Kč

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
347 000 € (8 500 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
78 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
6 rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
49 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
2

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, prevádzkujúcej modernú linku na určenú na samoobslužné bezkontaktné umývanie vozidiel s 3 umývacími boxmi. Autoumývačka má veľmi dobrú polohu v rámci menšieho mesta v Pardubickom kraji a stabilné portfólio klientov z regiónu. Klientmi umývačky sú najmä jednotlivci, ale aj firmy a verejné inštitúcie z regiónu.

Predmetom predaja je kompletná technológia autoumývačky s príslušenstvom, ktoré zahŕňa vysávač, kompresor, klopač, stojan na bicykle, platobné terminály, meničku, kamery a pod. Technológia umývačky je vo veľmi dobrom stave, technológia je stará 3 roky.

Majiteľ spoločnosti sa vo firme venuje len strategickým rozhodnutiam a obchodu s firemnými zákazníkmi, odmeňovaný bol iba podielom na zisku. Spoločnosť má relatívne nízke náklady, medzi fixné mesačné náklady spadajú iba nájomné, energia, chémia a obsluha umývačky.

Spoločnosť je od svojho založenia profitabilná a stabilne generuje zaujímavý zisk z investície. Akvizícia preto je vhodná aj pre investorov, ktorí hľadajú zaujímavé zhodnotenie peňažných prostriedkov. Spoločnosť má aktuálne úver vo výške 3 040 000 Kč so splatnosťou 5 rokov, tento úver ale bude splatený z predajnej ceny, takže nový majiteľ úver nebude preberať. V prípade záujmu je ale variantom aj ponechanie úveru vo firme, resp. jeho prevzatie novým majiteľom, a poníženie predajnej ceny o túto hodnotu.

Dôvodom majiteľa pre predaj podniku je len zmena podnikateľského zámeru a prechod do iného odboru podnikania (zmena orientácie od služieb na výrobu). Súčasný majiteľ je samozrejme ochotný nového majiteľa plne zaučiť do prevádzky autoumývačky.

 

Hmotný majetok

 • kompletná technológia autoumývačky
 • príslušenstvo (vysávač, kompresor, klopač, stojan na bicykle, platobné terminály, menička, kamery atď.)

Nehmotný majetok

 • stabilná klientela
 • obchodná značka a logo
 • dobré referencie
 • webové stránky
 • sociálne siete

Prenájmy

Pozemok s autoumývačkou

 • pozemok: cca 960 m²
 • zastavaná plocha: cca 120 m²
 • výška prenájmu: 16 tis. KčSk/mesiac

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 2

Zadlženosť

 • úver 3 mil Kč, splatný za 5 rokov, tento úver bude splatený predajom alebo je možné prevziať kupujúcim

Celkové ročné tržby

 • 2022: 1 680 000 Kč
 • 2023 (odhad): 1 920 000 Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2022: 960 000 Kč
 • 2023 (odhad): 1 200 000 Kč

Ostatné informácie

 • História: 5 rokov
 • Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iný druh podnikania
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.