Spoločnosť pôsobiaca v oblasti presnej strojárenskej výroby a CNC kovoobrábania

Trenčiansky kraj, SR

číslo ponuky: 230018

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Cenové očakávania majiteľov sú na úrovni hodnoty majetku firmy, nie na úrovni založenej na výnosovom ocenení príp. ocenení násobkami EBITDA. Je potreba brať do úvahy, že súčasťou ceny je:
 • 100% podíl v spoočnosti
 • nehnuteľnosti (budovy a pozemky) v hodnote 2,4 mil. EUR
 • technológie, náradie a materiál v hodnote 600 - 650 tis. EUR
 • zásoby, pracovný kapitál a know how

Do úvahy treba brať aj, že súčasťou majetku je pozemok na prípadnú ďalšiu halu, v znaleckom posudku má hodnotu cca 120 tis. EUR.
Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 460 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
160 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
15

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na malú a strednú sériovú výrobu presných strojárskych výrobkov. Spoločnosť je lokalizovaná v priemyselnom areáli na západnom Slovensku v Trenčianskom kraji v blízkej dostupnosti diaľnice. Lokalita má priaznivé parametre pre logistiku a umožňuje rýchle prepojenie s odberateľmi v EÚ prostredníctvom diaľničnej siete. Majitelia úspešne budujú daný biznis už od roku 1994. V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva 15 zamestnancov.

Do produktového portfólia Spoločnosti patria:

 • sústruženie a frézovanie;
 • elektroiskrové obrábanie;
 • vŕtanie, brúsenie, laserové popisovanie;
 • delenie materiálu.

Firma vykonáva aj zámočnícke a kovoobrábačské práce, montáž menších strojových celkov a zostáv ako aj zváranie s možnosťou povrchovej úpravy výrobkov v striekacom boxe. Všetky moderné zariadenia a technické vybavenie potrebné pre činnosť spoločnosti, vrátane nehnuteľností, sú vo vlastníctve spoločnosti. Spoločnosť je držiteľom potrebných oprávnení na svoju činnosť a rovnako tak disponuje všetkými výrobnými prostriedkami, t.j. know-how a pracovná sila, pre výrobu požadovaného produktu na zákazku.

Výrobné priestory a skladovacie priestory, vrátane administratívnej časti sú umiestnené na vlastnom pozemku, v ohradenom areáli o veľkosti 7769 m², s možnosťou ďalšej výstavby výrobných a skladových priestorov na voľných pozemkoch. Hodnota uvedených nehnuteľností podľa aktuálneho znaleckého posudku je stanovená na 2,39 mil. EUR.

Strojné zariadenia sú od renomovaných výrobcov s možnosťou opracovania v 3-5 osiach v oblasti sústruženia, frézovania a elektroiskrového opracovania prepojené s programovacím systémom Solid, NC rovinné a hrotové brúsky, 3D meracie súradnicové stroje, laserové popisovacie zariadenia.

Spoločnosť si vybudovala dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, je flexibilná a schopná vyrobiť a dodať požadované produkty, prevažne na základe zákazníkom dodanej výkresovej dokumentácie, v krátkom čase dodania. Aktuálna produkcia Spoločnosti je v jednozmennej prevádzke, takže má vnútorné rezervy na významnejšie zvýšenie produkcie v prípade potreby.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Hmotný majetok

 • Pozemok 7769 m² a budova 1200 m² (Hodnota podľa aktuálneho znaleckého posudku 2,39 mil. EUR)
 • Sústružnícke centrá Nakamura, HAAS a Eagle
 • Horizontálne a vertikálne obrábacie centrá HAAS
 • NC rovinné a hrotové brúsky
 • Laserové popisovacie zariadenie
 • Elektroiskrové rezačky a hlbičky
 • 3D meracie súradnicové stroje
 • Automatické a ručné pásové píly
 • 50 kW solárna elektráreň

Nehnuteľnosti v majetku

Výrobný areál

 • rozloha 7769 m² s možnosťou ďalšej výstavby výrobných a skladových priestorov na voľných pozemkoch

Budova

 • 1200 m² plocha celkom
 • 1040 m² úžitková plocha
 • 140 m² administratíva
 • 800 m² výroba
 • 200 m² sklad
 • čistá výška haly vo výrobnej časti 5 m²

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 15x
 • z toho 5x administratíva
 • jednosmenná prevádzka

Zadlženosť

 • 0,- EUR (Spoločnosť nemá žiadne úvery, pôžičky, ani lízingy)

Celkové ročné tržby

 • 2019: 1 230 tis. EUR
 • 2020: 1 080 tis. EUR
 • 2021: 1 300 tis. EUR
 • 2022: 1 460 tis. EUR

Prevádzková EBITDA

 • 2019: 200 tis. EUR
 • 2020: 200 tis. EUR
 • 2021: 250 tis. EUR
 • 2022: 160 tis. EUR

Ostatné informácie

 • História: 29 rokov
 • Dôvod predaja: vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.