Spoločnosť zameraná na výrobu technologických zariadení pre priemysel

Slovenská republika

číslo ponuky: 240001

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 3 000 000 €
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
2 400 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
40

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v Slovenskej spoločnosti, zaoberajúcej sa primárne výrobou technologických zariadení pre potravinársky a krmovinársky priemysel. Spoločnosť existuje na trhu už viac než 25 rokov, pričom bola založená ako dcérska pobočka zahraničnej spoločnosti. Spoločnosť sa venovala výrobe zariadení ako sú miešačky, šrotovníky, granulačné linky, obilné silá. Spoločnosť vlastní výrobný areál, rozsiahle strojné aj technické vybavenie a má zázemie pre rôzne činnosti ako sú rezanie, ohýbanie, pílenie, vŕtanie, lakovanie či zváranie. 

V súčasnosti sa zahraničný vlastník sa rozhodol pre predaj 100% podielu v spoločnosti z dôvodu presunu svojich výrobných kapacít mimo Európsky región. Výrobnú kapacitu spoločnosti doposiaľ vyťažovala takmer z 90% materská spoločnosť, po predaji ale bude ale výrobná kapacita plne k dispozícii pre nového majiteľa. Jedná sa teda o predaj funkčnej spoločnosti so zamestnancami, know-how, výrobnými nehnuteľnosťami a celkovým hmotným majetkom potrebným pre výrobu, ale bez zákazkovej naplnenosti. Zvyšných cca 10% % tržieb pokrývajú kooperácie pre lokálne strojárske spoločnosti. Po predaji bude teda takmer celá výrobná kapacita spoločnosti k dispozícii novému majiteľovi.

Spoločnosť sa primárne venovala vývoju a výrobe technológií pre krmovinársky priemysel, ako sú násypky, poklopy síl, dopravníky a pod. Spoločnosť a jej zamestnanecký tým má silné knowhow v oblasti kovoobrábania a výrobe kovových konštrukcií, oceľových i zváraných. Spoločnosť je ale pripravená prispôsobiť svoje výrobné kapacity novému zameraniu. V minulosti spoločnosť vyrábala miešačky na betónovanie, linky na umývanie automobilov, granulátory, reťazové aj šnekové dopravníky.

Spoločnosť aktuálne využíva približne 40 kmeňových zamestnancov, ktorých podľa potreby doplňuje o pracovníkov pracujúcich ako SZČO. Pracovný tím je už dobre zabehnutý a má vysokú hodnotu pre prípadného nového majiteľa. Spoločnosť vlastní veľký výrobný areál vhodný pre výrobu rôzneho druhu. Všetky nehnuteľnosti má spoločnosť vo vlastníctve, Spoločnosť nemá žiadnu z nehnuteľností v prenájme ani nehnuteľnosti nie sú prenajaté tretím osobám.
Areál zahrňuje dve oblúkové haly, lakovňu, mechanickú dielňu, obrobňu, zateplené a nezateplené sklady a sociálnu prístavbu. V decembri 2023 bol realizovaný znalecký posudok na nehnuteľnosti Spoločnosti, ktorý stanovil všeobecnú tržnú hodnotu nehnuteľností v majetku na 3,08 mil. EUR.

Akvizícia je vhodná pre akéhokoľvek strategického investora, ktorý by mal záujem rozšíriť svoje výrobné kapacity prostredníctvom akvizície už zabehnutej spoločnosti pripravenej prispôsobiť sa výrobným programom novému majiteľovi.

 

Hmotný majetok

 • Laserový rezací stroj
 • Ohraňovaci lis
 • CNC sústruhy
 • Striekacie zariadenie
 • Kotúčová píla
 • Zakružovačka plechu a profilov
 • Žeriav mostový a dráha
 • Stroj frézovací
 • Súbor ďalších technických zariadení
 • Obstarávacia hodnota majetku cca 1,4 mil. EUR

Nehmotný majetok

 • odborný pracovní tím
 • certifikácie a licencie
 • výrobné know-how

Nehnuteľnosti v majetku

Výrobní areál

 • pozemky: 26 975 m²
 • výrobné a administratívne priestory: 7 141 m²
 • odhad hodnoty: 3,08 mil. EUR
 • súčasťou je mechanická dielňa, lakovňa, sklady, oblúkové haly, prístavby

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 40x

Zadlženosť

 • bez akéhokoľvek dlhu

Celkové tržby

 • 2020: 2,7 mil. EUR
 • 2021: 3,2 mil. EUR
 • 2022: 2,4 mil. EUR
 • 2023 (odhad): 2,0 mil. EUR

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 85 tis. EUR
 • 2021: 300 tis. EUR
 • 2022: -180 tis. EUR

Poznámka: záporná hodnota v roku 2022 bola hlavne z dôvodu započatia presunu výrobných kapacít materskej spoločnosti mimo dcérsku spoločnosť

Ostatné informácie

 • História: 20+ rokov
 • Dôvod predaja: Strategické rozhodnutie majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.