Společnost poskytující služby kontroly kvality pro automotive sektor

Pardubický kraj, ČR

číslo ponuky: 180069

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 122 000 € (3 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
286 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
10 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
4

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se poskytováním služeb kontroly kvality pro klienty, zejména ze sektorů automotive a elektrovýroby. V současnosti společnost pracuje pro cca 20-25 klientů. Předmětem prodeje je podíl ve společnosti, včetně všech aktiv, dodavatelsko-odběratelských vztahů, a goodwill.

Společnost svým klientům poskytuje služby spojené s

 • tříděním
 • přepracováním
 • kontrolou kvality
 • vizuální kontrolou
 • měřením
 • skladováním

výrobků a zboží pro automotive průmysl a elektrovýrobu.

Společnost je dlouhodobě a stabilně v zisku a je finančně zdravá. Vyšší tržby za rok 2018 jsou způsobeny zčásti i fakturací za zakázky roku 2019. Uvedená cena zahrnuje pohledávky ve výši cca 700 tis. Kč.

Pro budoucí růst je možné počítat s investicemi do CNC strojů požadovaných klienty společnosti, což povede k vyšší ziskovosti, automatizaci a sníženým nákladům.

Majitel se vedení společnosti zúčastňuje pasivně, řízení společnosti věnuje pod 2 hodiny denně. Obchodní manažer společnosti souhlasí se setrváním ve společnosti během přechodného období, během kterého nového majitele zaučí do provozu, předá veškeré informace a předá veškeré kontakty na dodavatele a odběratele. Majitel prodává z důvodu zamýšleného přestěhování se do zahraničí.

Majitel aktuálně snížil cenu na 750.000,- Kč plus hodnota pohledávek společnosti 700 tis. Kč.

Hmotný majetek

 • 4x užitkový automobil
 • Vybavení skladů
 • Vybavení dílen
 • Vybavení kanceláře
 • Soustruhy, vrtačky, průmyslový kompresor
 • paletové vozíky, pracovní stoly

Nehmotný majetek

 • SAP systém
 • kontakty na zákazníky
 • webové stránky
 • ISO 9001-2015 certifikát
 • ISO 14001-2015 certifikát
 • know – how

Pronájmy

Výrobní prostory, sklady

 • Celková rozloha: 574 m2
 • Rozloha včetně pozemků: 720 m2
 • Nájemné: cca 56 tis. Kč

Zaměstnanci

 • Trvalý pracovní poměr: 4x
 • Brigádníci: dle potřeby, do 35x

Zadluženost

 • Zadluženost kolísá, výše <200 tis. Kč

Celkové roční tržby

 • 2015: 8 000 000 Kč
 • 2016: 8 000 000 Kč
 • 2017: 8 700 000 Kč
 • 2018 : 8 100 000 Kč 
 • 2019: pokles

Roční zisk (po zdanění)

 • 2015: 600 000 Kč
 • 2016: 800 000 Kč
 • 2017: 1 500 000 Kč
 • 2018 : 3 200 000 Kč
 • 2019 1/2: pokles

Ostatní informace

Délka fungování: 4 roky

Důvod prodeje: odstěhování majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.