Společnost prodávající hnojiva s výhradním zastoupením

Bratislavský kraj, SR

číslo ponuky: 190073

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 291 000 € (7 140 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
318 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
8 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
88 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
2

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se prodejem listových hnojiv v zemědělství. Tato společnost má výhradní zastoupení dvou značek pro Slovenskou republiku. Společnost funguje již od roku 2015 a za tuto dobu si vytvořila dobré jméno na trhu. V současnosti má více než 100 pravidelných zákazníků, kterými jsou převažně velká družstva.

Jednou z hlavních výhod je velmi dobrý kontrakt s dodavatelem a také výhradní zastoupení dvou značek, což upevňuje pozici společnosti na trhu. Dále je to široká databáze potencionálních zákazníků na Slovensku, včetně jejich potencionálu nákupu. Samozřejmostí jsou i moderní webové stránky.

Firma zaměstnává dva prodejce na živnostenský list. Sám majitel se stará o správný chod firmy, zajišťuje prodej a rozvoj, stará se o administrativu a marketing. Tyto činnosti mu zaberou max. 3 dny v týdnu v sezóně, mimo sezónu se jedná max. o 2 dny v týdnu. Po prodeji tedy bude muset nový majitel přijmout nové zaměstnance nebo tyto činnosti vykonávat sám. Jinak je firma zcela funkční a můž bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

Při větším zaměření na marketing (investice, čas) je ve firmě potenciál k násobnému růstu obratu.

Hmotný majetek

  • zásoby v hodnotě: 23 800 €

Nehmotný majetek

  • výhradní zastoupení dvou značek
  • kontrakty s dodavateli
  • databáze aktivních klientů
  • know – how

Zaměstnanci

  • externě OSVČ: 2x

Celkové roční tržby

  • 2019 (odhad): 330 tis. €
  • 2018: 305 tis. €
  • 2017: 249 tis. €
  • 2016: 75 tis. €

Ostatní informace

Délka fungování: 4 roky

Důvod prodeje: jiné aktivity a vzdálenost

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ spoločnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!