Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou obalov, kartonáže a výrobkov z papiera

Jihomoravský kraj, ČR

číslo ponuky: 230021

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pracovní kapitál společnosti

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
606 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
99 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
20

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zaoberajúcej sa najmä výrobou a predajom kartonáže, malosériovou výrobou obalov, kartonáže a výrobkov z papiera. Spoločnosť má veľmi kvalitné portfólio dlhodobých a stabilných zákazníkov, najmä lokálnych odberateľov a ročne vybaví viac ako 800 objednávok.

Portfólio spoločnosti tvorí najmä malosériová kartonážna výroba z vlnitej, trojvrstvovej a päťvrstvovej lepenky, z hladkej lepenky a špeciálnych a farebných lepeniek, vhodných najmä pre darčekové a luxusné obaly. Portfólio výrobkov firmy zahŕňa napr.:

 • reklamné a darčekové krabice, obaly na víno, torty preložky, kartónové vložky
 • skladacie krabice, vysekávané krabice, klopové krabice expedičné, prepravné a poštové krabice a pod.

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť vo vlastných priestoroch a nehnuteľnosti. Je možný predaj celej spoločnosti alebo len samostatne prevádzková činnosť bez súvisiacich nehnuteľností.

Ekonomicky je firma veľmi zdravá, dosahuje dlhodobo stabilný cashflow a EBITDA maržu 6 až 9% z tržieb. Spoločnosť aktuálne nevyužíva žiadne dlhové financovanie.

Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom tzv. náhradné plnenie formou dodávok výrobkov a tovaru. Na základe dlhoročnej zmluvy s Úradom práce zamestnáva OZP ako zamestnávateľ na chránenom trhu práce.

Operatívne riadenie firmy je zaistené stálymi zamestnancami bez aktívnej každodennej účasti štatutárneho zástupcu.

 

Hmotný majetok

 • výrobné zariadenia a stroje
 • kancelárske a iné vybavenie, skladové zásoby
 • akýkoľvek ďalší majetok súvisiaci s prevádzkovou činnosťou spoločnosti

Nehnuteľnosti

Výrobný areál

 • zastavaná plocha a nádvorie cca 1 700 m2
 • ostatná vonkajšia plocha 2 000 m2
 • táto prevádzková nehnuteľnosť nemusí byť súčasťou transakcie, ak by mal investor záujem o kúpu bez nehnuteľnosti

Zadlženosť

 • žiadna zadlženosť

Celkové ročné tržby

 • 2020: 15,6 mil. Kč
 • 2021: 20,3 mil. Kč
 • 2022: 21,0 mil. Kč
 • 2023 (k 09-2023): 11,8 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 1,1 mil. Kč
 • 2021: 1,2 mil. Kč
 • 2022: 1,9 mil. Kč
 • 2023 (k 09-2023): 1,3 mil. Kč

Ostatné informácie

 • História: 22 rokov
 • Dôvod predaja: vyšší vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.