Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou obalov z lepenky

Trnavský kraj, SR

číslo ponuky: 190060

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Nehnuteľnosti v cene
Cena podniku 430 000 €
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
470 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
45 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
6

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou obalov z kvalitnej vlnitej lepenky. Spoločnosť sa špecializuje na produkty z rôznych druhov vlnitej lepenky, ale dokáže zaistiť aj servis týkajúci sa hladkej lepenky. Jedná sa o zavedenú spoločnosť, ktorá na trhu pôsobí už 19 rokov.

Spoločnosť si za dobu svojej existencie vybudovala svoje meno a získala tiež niekoľko stálych a veľkých odberateľov. Ide predovšetkým o zákazníkov zo Slovenska. Okrem toho sa spoločnosť tiež zaoberá výrobou malých zákaziek. Spoločnosť vybaví cez 300 objednávok za rok. Dodávatelia materiálu na výrobu obalového materiálu pochádzajú z Českej republiky.

Vo vlastníctve spoločnosti je pozemok s výrobnými budovami, ktorý ale nemusí byť súčasťou predaja. Podľa znaleckého posudku je cena nehnuteľností stanovená na 270-290 tis. EUR.

Súčasťou predaja je hmotný majetok, ktorý zahŕňa všetky výrobné stroje, zariadenia a dodávkový automobil. Podľa odhadu majiteľa je trhová cena strojného parku vo výške cca 180 tis. EUR. Medzi nehmotný majetok patria kontrakty s dodávateľmi, široká databáza odberateľov, webové stránky a know-how spoločnosti.

Predaj má dva varianty:

 • predaj s nehnuteľnosťami – cena celkom 430 tis EUR – zahŕňa výrobnú budovu a nádvorie, vlastné pozemky
 • predaj bez nehnuteľností, firma zostane v nájme – cena celkom 260 tis. EUR

Spoločnosť zamestnáva 6 zamestnancov, jedná sa o stabilných a spoľahlivých zamestnancov. Majitelia spoločnosti zastávajú funkciu THP a nový majiteľ by mal teda túto pozíciu nahradiť alebo prijať nového zamestnanca. Majitelia po predaji nezostanú, ale ponúkajú prechodné obdobie na odovzdanie všetkých informácií a know-how spoločnosti

Hmotný majetok

 • dodávkový automobil
 • výrobné stroje a zariadenia (hodnota 180 tis. EUR)

Nehmotný majetok

 • kontrakty s dodávateľmi
 • široká databáza odberateľov
 • webové stránky
 • know – how

Nehnuteľnosti

Výrobná budova a nádvorie, vlastné pozemky

  • Cena podľa posudku: 270-290 tis. EUR

Zamestnanci

 • Zamestnanci: 6 

Celkové ročné tržby

 • 2017: 700 tis. €
 • 2018: 500 tis. €
 • 2019: 570 tis. €
 • 2020: 370 tis. € (covid-kríza)
 • 2021: 450 tis. €
 • 2022: 470 tis. €

Dôvodom poklesu tržieb je nižšia aktivita pri získavaní nových zákaziek.

Ročný zisk (EBITDA) pred optimalizáciou

 • 2017: 170 tis. €
 • 2018: 80 tis. €
 • 2019: 60 tis. €
 • 2020: 45 tis. € (covid-kríza)
 • 2021: 70 tis. €
 • 2022: 66 tis. € (predbežne)

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 20 rokov
 • Dôvod predaja: dôchodkový vek
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.