Společnost zabývající se výrobou obalů z lepenky

Trnavský kraj, SR

číslo nabídky: 190060

Nehnuteľnosti v cene
Fotografie je ilustrační
Cena podniku 430 000 €
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 €
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
450 000 €
Historie
Délka fungování podniku.
23 rokov
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
45 000 €
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
6

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se výrobou obalů z kvalitní vlnité lepenky. Společnost se specializuje na produkty z různých druhů vlnité lepenky, ale dokáže zajistit i servis týkající se hladké lepenky. Jedná se o zavedenou společnost, která na trhu působí již 19 let. 

Společnost si za dobu své existence vybudovala své jméno a získala také několik stálých a velkých odběratelů. Jedná se především o zákazníky ze Slovenska. Mimo to se společnost také zabývá výrobou malých zakázek. Společnost vyřídí přes 300 objednávek za rok. Dodavatelé materiálu pro výrobu obalového materiálu pochází z České republiky. 

Ve vlastnictví společnosti je pozemek s výrobními budovami, který ale nemusí být součástí prodeje. Dle znaleckého posudku je cena nemovitostí stanovena na 270-290 tis. EUR. 

Součástí prodeje je hmotný majetek, který zahrnuje veškeré výrobní stroje, zařízení a dodávkový automobil. Dle odhadu majitele je tržní cena strojního parku ve výši cca 180 tis. EUR. Mezi nehmotný majetek patří kontrakty s dodavateli, široká databáze odběratelů, webové stránky a know-how společnosti. 

Společnost zaměstnává 6 zaměstnanců, jedná se o stabilní a spolehlivé zaměstnance. Majitelé společnosti zastávají funkci THP a nový majitel by měl tedy tuto pozici nahradit nebo přijmout nového zaměstnance. Majitelé po prodeji nezůstanou, ale nabízí přechodné období pro předání veškerých informací a know-how společnosti

Hmotný majetek

 • dodávkový automobil
 • výrobní stroje a zařízení (hodnota 180 tis. EUR)

Nehmotný majetek

 • kontrakty s dodavateli
 • široká databáze odběratelů
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti

Výrobní budova a nádvoří, vlastní pozemky

  • Cena dle posudku: 270-290 tis. EUR

Zaměstnanci

 • Zaměstnanci: 6 

Celkové roční tržby

 • 2021: 450 tis. €
 • 2020: 370 tis. € (covid-krize)
 • 2019 570 tis. €
 • 2018: 500 tis. €
 • 2017: 700 tis. €
 • 2016: 600 tis. €

Důvodem poklesu tržeb je nižší aktivita při získávání nových zakázek. 

Roční zisk (EBITDA) před optimalizací

 • 2021: 45 tis. €
 • 2020: 45 tis. € (covid-krize)
 • 2019: 60 tis. €
 • 2018: 80 tis. €
 • 2017: 170 tis. €
 • 2016: 110 tis. €

Ostatní informace

Délka fungování: 20 let

Důvod prodeje: důchodový věk

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!