Spoločnosť zameraná na inštaláciu klimatizácií a tepelných čerpadiel

Praha, ČR

číslo ponuky: 240011

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
Uvedená cena nezahrnuje:
 • osobní automobil majitele společnosti
90 000 € (2 280 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
313 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
5 roky
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
30 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
2

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zameranej na poskytovanie služby inštalácia kvalitných klimatizácií a tepelných čerpadiel značiek Toshiba a Daikin. Hlavnou špecializáciou spoločnosti sú konkrétne tepelné čerpadlá vzduch-voda, pretože je to odbor s vyššou pridanou hodnotou a menšou konkurenciou. Spoločnosť funguje už od roku 2019.

Medzi klientmi spoločnosti patria koncoví zákazníci, štátne inštitúcie ale aj architekti a stavebné spoločnosti, ktoré sa na spoločnosť pravidelne obracajú so zákazkami pre svojich zákazníkov. Spoločnosť spolupracuje s osvedčeným veľkoobchodom, v ktorom objednáva jednotky, ale aj s tým spojený materiál potrebný na inštaláciu. Značky, ktoré firma inštaluje – Toshiba aj Daikin sú kvalitné japonské značky s dlhými desiatkami rokov skúseností v obore (prvá a štvrtá najpredávanejšia na svete). Firma má všetky platné oprávnenia na podnikanie v tomto odbore – jedná sa totiž o koncesovanú živnosť. Niektoré povolenia a certifikácie sú viazané na osobu, teda je potrebné s novým majiteľom nájsť inú zodpovednú osobu.

Ekonomika firmy je stabilná, v roku 2023 došlo k zásadnejšiemu rastu zisku. Výška zisku v ďalších rokoch síce závisí od ekonomického a geopolitického vývoja, ale podľa majiteľa je táto EBITDA určite udržateľná. Aj napriek neočakávanému vývoju vo svete, ktorý má veľký vplyv na lokálny dopyt, tržby spoločnosti medziročne rástli. V odbore inštalácií sú zisky z jednej zákazky pomerne výrazné. Z jednej inštalácie tepelného čerpadla do rodinného domu sú to vyššie desiatky tisíc, kedy inštalácia bežne trvá iba 1-2 dni. Vzhľadom na to, že veľké investície nie sú teraz potrebné, je podľa majiteľa rast tržieb, a teda aj zisku, udržateľný.

Spoločnosť si vedie vlastný CRM s kontaktmi na klientov, ktoré bude súčasťou predaja. Týchto klientov oslovuje s pravidelným servisom. Za 5 rokov je to viac ako 240 zákazníkov z radov koncových osôb, ale aj firiem či štátnych inštitúcií. Firma si zakladá si na maximálnej spokojnosti zákazníkov tak, aby sa vracali a to sa darí aj podľa hodnotenia na Google , Zoznam apod. Spoločnosť pokrýva najmä Čechy. Zákazky z Moravy väčšinou odmieta, aby bola schopná poskytovať kvalitný a rýchly servis v dojazdovej vzdialenosti do cca 2 hod od Prahy. Spoločnosť obslúži ročne cca 50-60 nových a vracajúcich sa zákazníkov. Ročné tržby sa generujú z nových zákaziek, ale aj z pravidelných a ad-hoc servisov, v rámci ktorých sa o týchto zákazníkov spoločnosť stará. Najviac inštalácií spoločnosť realizuje v období jar-jeseň, vzhľadom na určitú sezónnosť stavebných prác.

Aktuálne spoločnosť funguje s dvoma zamestnancami na full time, z toho jeden je majiteľ. Jeho rolu ale bude potrebné po jeho odchode postupne nahradiť, aktuálne sa v spoločnosti venuje na plný úväzok av rámci svojej úlohy realizuje najmä odborné vypracovanie návrhov riešení a ponúk, starostlivosť o klientov, čiastočnú administratívu (napr. záručné listy atp.). Druhý technik zostane v spoločnosti aj po predaji.

Jedná sa o prosperujúcu firmu vo veľmi zaujímavom odbore, ktorá začala podnikať krátko pred covidom a je vo fáze organického rastu. Majiteľ hľadá najlepšie záujemcov, ktorí/ktorí v odbore už podnikajú, prípadne majú vzdelanie alebo sú teraz zamestnanci a chcú začať v odbore podnikať. Súčasný skúsený zamestnanec bude súčasťou prechodu na nového majiteľa. Majiteľ spoločnosti vo firme už naďalej nebude figurovať, sú ale možné konzultácie po dohode. Ideálnym záujemcom bude teda ten, kto hľadá kúpu rozbehnutej firmy, chce pracovať s kvalitnými technológiami a svojim zákazníkom poskytovať 100% kvalitu a servis a pokračovať tak v začatej práci.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • pracovný automobil zn. Peugeot Boxer vrátane vlastného brandingu
 • vybavenie pracovného auta technika (cca 200.000, – Kč)

Nehmotný majetok

 • webová stránka s kľúčovými výrazmi na 1. strane Google
 • nastavené Google kampane
 • domény
 • platné oprávnenia na podnikanie v danom odbore
 • know – how

Prenájmy

 • pre podnikaniekanie sú využívané súkromné priestory, ktoré nie sú súčasťou predaja.

Zamestnanci

 • 1 technik na full time
 • 1 vedúci technik = majiteľ
 • účtovník na externú spoluprácu
 • marketing/administratíva/dotácie na externú spoluprácu
 • pridružené remeselné práce (murárske, maliarske práce atp.) na externú spoluprácu

Zadlženosť

 • bez dlhov, žiadne lízingy

Celkové ročné tržby

 • 2020: 5,3 mil Kč (prvý celý rok podnikania)
 • 2021: 5,4 mil Kč (rok silne ovplyvnený covidom) 
 • 2022: 6,0 mil. Kč
 • 2023: 7,9 mil. Kč

Výsledok hospodárenia pred zdanením

 • 2020: 0,8 mil Kč (prvý celý rok podnikania)
 • 2021: 0,7 mil Kč (rok silne ovplyvnený covidom) 
 • 2022: 0,3 mil. Kč
 • 2023: 0,8 mil Kč (predbežne)

Poznámka: Uvádzame výsledok hospodárenia, očistený o tržby z predaja DHM.

Ostatné informácie

 • História: 5 rokov
 • Dôvod predaja: osobné a zdravotné dôvody
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.