Společnost zaměřená na konfekci kabelů a služby v oblasti elektroniky (EMS)

Všetky regióny, ČR

číslo nabídky: 220007

Vlastní výrobní areál
Fotografie je ilustrační
Cena podniku 1 143 000 € (28 000 000 CZK)
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 €
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
1 347 000 €
Historie
Délka fungování podniku.
30 rokov
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
122 000 €
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
56

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se službami v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Společnost se zaměřuje především na vývoj, výrobu, prodej a distribuci různých elektrotechnických součástek. Společnost pro své zákazníky umí zajistit kompletní službu, od vývoje až po hromadnou výrobu součástek dle zadání klienta. Kromě toho se společnost zabývá i ručními montážemi plastových dílů.

Společnost má na trhu více než 25 let zkušeností, za tuto dobu si ve svém oboru vybudovala velmi dobré jméno. Aktuálně má společnost klienty zejména z ČR, EU a Velké Británie. S klíčovými klienty má společnost podepsané rámcové dlouhodobé smlouvy. Skladba zákazníků dle oborů je:

 • 35% spotřební průmysl;
 • 35% průmysl, doprava;
 • 30% elektro (osvětlení).

Společnost má certifikace ISO 9001 a ISO 14001. Velkou výhodou společnosti je vysoká flexibilita ve výrobě ve smyslu objemu výroby. Přidanou hodnotu má určitě i zaškolený personál podle norem IPC, a norma VDE. Společnost provozuje i vlastní vývoj elektronických součástek, pro tento účel má vybudovanou i vlastní měřící laboratoř, do které bylo proinvestováno více než 4,5 mil. Kč.

Společnost aktuálně zaměstnává 50+ zaměstnanců, velká část z nich jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru elektroniky a elektrotechniky. Zakázky a klienty pro společnost získává samostatný obchodní tým. Klíčové manažerské a řídící pozice jsou zastupitelné a věkově vyvážené, předání firmy novému majiteli může proběhnout bez komplikací.

Společnost sídlí ve vlastním výrobním areálu o rozloze cca 2 300 m². Areál je ve velmi dobrém stavu, v posledních letech došlo k investicím cca 0,9 mil. Kč do renovace střech, výměny oken, zateplení a fasády hlavní budovy. Kromě areálu společnost vlastní ještě další pozemky o rozloze cca 4 000 m², tuto plochu je v budoucnu možné využít pro rozšíření kapacity firmy. Hodnota areálu a pozemků byla odhadnuta srovnávací metodou až na 19,9 mil. Kč. Kromě vlastního areálu si společnost pro další výrobu pronajímá dalších cca 1 500 m² výrobních prostor.

Společnost překonala mírné problémy během druhé vlny koronakrize, výsledkem byl nakonec jenom cca 10% pokles tržeb, s čím byl spojen i mírný pokles počtu počet zaměstnanců. Trend se ale v roce 2021 podařilo zvrátit a stav ustálit. Do dalších roků je dle jednání s aktuálními zákazníky předpokládán růst v tržbách i zisku.

Přehled finančních výsledků společnosti

Další informace

Hmotný majetek

 • měřící laboratoř (cca 4,5 mil. Kč)
 • pájecí vlna (cca 1,0 mil. Kč)
 • zásoby (cca 6 mil. Kč)
 • ERP systém včetně hardware
 • vybavení výrobního areálu
 •  

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • rámcová smlouva s klienty
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • certifikace ISO 9001 a ISO 14001
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti v majetku

Výrobní areál

 • zastavěná plocha: cca 2 500 m²
 • ostatní plocha: cca 3 500 m²
 • odhad hodnoty srovnávací metodou: 17 mil. Kč

Pronájmy

Výrobní budova

 • rozloha: cca 1500 m2
 • pronájem na dobu neurčitou s předkupním právem
 • výše pronájmu: 250 tis. Kč/ročně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 56

Zadluženost

 • čistý dluh společnosti (dluh minus hotovost) je 0,- Kč

Celkové roční tržby

 • k 06/2022: 18,5 mil. Kč
 • 2021: 33 mil. Kč
 • 2020: 37 mil. Kč
 • 2019: 36 mil. Kč
 • 2018: 35 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • k 06/2022: 2,7 mil. Kč
 • 2021 : 3,0 mil. Kč
 • 2020: 2,0 mil. Kč
 • 2019: 2,0 mil. Kč
 • 2018: 2,8 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 25+ let

Důvod prodeje: věk majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!