Spoločnosť zameraná na konfekciu káblov a služby v oblasti elektroniky (EMS)

Česká republika

číslo ponuky: 220007

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Vlastní výrobní areál
Cena podniku 1 191 000 € (28 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 447 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
119 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
56

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúcej sa službami v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na vývoj, výrobu, predaj a distribúciu rôznych elektrotechnických súčiastok. Spoločnosť pre svojich zákazníkov vie zaistiť kompletnú službu, od vývoja až po hromadnú výrobu súčiastok podľa zadania klienta. Okrem toho sa spoločnosť zaoberá aj ručnými montážami plastových dielov.

Spoločnosť má na trhu viac ako 25 rokov skúseností, za túto dobu si vo svojom odbore vybudovala veľmi dobré meno. Aktuálne má spoločnosť klientov najmä z ČR, EÚ a Veľkej Británie. S kľúčovými klientmi má spoločnosť podpísané rámcové dlhodobé zmluvy. Skladba zákazníkov podľa odborov je:

 • 35% spotrebný priemysel;
 • 35% priemysel, doprava;
 • 30% elektro (osvetlenie).

Spoločnosť má certifikáciu ISO 9001 a ISO 14001. Veľkou výhodou spoločnosti je vysoká flexibilita vo výrobe v zmysle objemu výroby. Pridanú hodnotu má určite aj zaškolený personál podľa noriem IPC, a norma VDE. Spoločnosť prevádzkuje aj vlastný vývoj elektronických súčiastok, na tento účel má vybudované aj vlastné meracie laboratórium, do ktorého bolo preinvestovaných viac ako 4,5 mil. Kč.

Spoločnosť aktuálne zamestnáva 50+ zamestnancov, veľká časť z nich sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v odbore elektroniky a elektrotechniky. Zákazky a klientov pre spoločnosť získava samostatný obchodný tím. Kľúčové manažérske a riadiace pozície sú zastúpiteľné a vekovo vyvážené, odovzdanie firmy novému majiteľovi môže prebehnúť bez komplikácií.

Spoločnosť sídli vo vlastnom výrobnom areáli s rozlohou cca 2 300 m². Areál je vo veľmi dobrom stave, v posledných rokoch došlo k investíciám cca 0,9 mil. Kč do renovácie striech, výmeny okien, zateplenia a fasády hlavnej budovy. Okrem areálu spoločnosť vlastní ešte ďalšie pozemky s rozlohou cca 4 000 m², túto plochu je v budúcnosti možné využiť na rozšírenie kapacity firmy. Hodnota areálu a pozemkov bola odhadnutá porovnávacou metódou až na 19,9 mil. Kč. Okrem vlastného areálu si spoločnosť na ďalšiu výrobu prenajíma ďalších cca 1 500 m² výrobných priestorov.

Spoločnosť prekonala mierne problémy počas druhej vlny koronakrízy, výsledkom bol nakoniec len cca 10% pokles tržieb, s čím bol spojený aj mierny pokles počtu počet zamestnancov. Trend sa ale v roku 2021 podarilo zvrátiť a stav ustáliť. Do ďalších rokov je podľa rokovaní s aktuálnymi zákazníkmi predpokladaný rast v tržbách aj zisku.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • meracie laboratórium (cca 4,5 mil. Kč)
 • spájkovacia vlna (cca 1,0 mil. Kč)
 • zásoby (cca 6 mil. Kč)
 • ERP systém vrátane hardvéru
 • vybavenie výrobného areálu

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • rámcová zmluva s klientmi
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • certifikácia ISO 9001 a ISO 14001
 • webové stránky
 • know – how

Nehnuteľnosti v majetku

Výrobný areál

 • zastavaná plocha: cca 2 500 m²
 • ostatná plocha: cca 3 500 m²
 • odhad hodnoty porovnávacou metódou: 19,9 mil. Kč

Prenájmy

Výrobná budova

 • rozloha: cca 1500 m2
 • prenájom na dobu neurčitú s predkupným právom
 • výška prenájmu: 250 tis. Kč ročne

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 56

Zadlženosť

 • čistý dlh spoločnosti (dlh mínus hotovosť) je 0,- Kč

Celkové ročné tržby

 • 2018: 35 mil. Kč
 • 2019: 36 mil. Kč
 • 2020: 38 mil. Kč
 • 2021: 33 mil. Kč
 • 2022: 34 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2018: 2,8 mil. Kč
 • 2019: 2,0 mil. Kč
 • 2020: 2,0 mil. Kč
 • 2021 : 3,0 mil. Kč
 • 2022: 2,8 mil. Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 25+ rokov
 • Dôvod predaja: vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.