Spoločnosť zameraná na poskytovanie outsourcingu tlačových riešení

Ústecký kraj, ČR

číslo ponuky: 230008

Nemovitost součástí
Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • nemovitosti v hodnotě 15 mil. Kč
 • pohledávky z obchodních vztahů ve výši 8,0 mil. Kč
 • závazky z obchodních vztahů ve výši 10,0 mil. Kč
 • hotovost ve společnosti 0,3 mil. Kč
 • zásoby a zboží 5,8 mil. Kč
 • dluh k bankovním institucím 24,0 mil. Kč
694 000 € (17 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
980 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 437 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
14 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
343 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
13

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúcej sa predajom, prenájmom a servisom tlačových riešení firmám a organizáciám. Jedna sa o zavedenú spoločnosť s dlhoročnou tradíciou so sídlom v Ústeckom kraji, s ročnými tržbami dlhodobo sa pohybujúcimi na úrovni 35 – 45 miliónov korún. Spoločnosť na trhu s tlačovými riešeniami funguje už viac ako 10 rokov, za túto dobu si dokázala vybudovať stabilné portfólio stálych odberateľov s pravidelnou fakturáciou. Aktuálne spoločnosť obsluhuje cca 350 – 400 zákazníkov s pravidelnou mesačnou fakturáciou.

Svojim klientom spoločnosť zaisťuje komplexné B2B tlačové riešenie na dlhodobej báze. Využíva najmä to, že malým a stredným spoločnostiam v SR sa väčšinou neoplatí kúpa drahých tlačových strojov, pričom výhodnejšie je pre nich tlačiarne a súvisiacu technológiu si prenajať a celkom riešenie outsourcovať. Klienti spoločnosti potom platia mesačne prenájom tlačiarne a poplatok za každú vytlačenú stránku. Spoločnosť svojim klientom zabezpečujem navyše zaisťuje kvalifikovaný servis, dodávky spotrebného materiálu (tonery, papiere a pod.). Komplexný outsourcing tlačového riešenia je na trhu aktuálnym trendom, na trhu je potenciál pri využití správnej obchodnej stratégie tento trend využiť a postupne zvyšovať počet zákazníkov a s tým aj obrat spoločnosti.

Spoločnosť svoj rozvoj a rast financovala bankovými úvermi, ktoré postupne splácajú. Aktuálne sa súčet splácaných úverov pohybuje na úrovni 24,9 mil. Kč (ku dňu 30.3.2023). Časť z úverov pokrývala primárne nákup tlačiarní a IT technológií do majetku (tieto sú potom následne ďalej prenajímané klientom). V súčasnosti už nákupy nových technológií spoločnosť financuje z vlastných zdrojov. Časť z úveru bola použitá na nákup nehnuteľnosti, v ktorej spoločnosť sídli, táto nehnuteľnosť s hodnotou odhadom 15 mil. Kč je súčasťou firmy a teda aj súčasť predmetu predaja.

Spoločnosť sídli vo vlastnej nehnuteľnosti s rozlohou takmer 750 metrov štvorcových, hodnota tejto nehnuteľnosti bola majiteľovi odhadnutá na 15 mil. Kč. V prípade záujmu je možné urobiť aj znalecký posudok, ktorý by odhad potvrdil. Majetok spoločnosti zahŕňa okrem nehnuteľnosti aj tlačové riešenia, IT techniku, osobné vozidlá v celkovej hodnote viac ako 10 mil. Kč a zásoby v hodnote cca 6 mil. Kč.

Teraz sa majitelia chcú venovať svojmu kľúčovému biznisu v IT, preto sa dohodli na zámere odpredať spoločnosť. Spoločnosť má aktuálne vlastné, na majiteľoch nezávislé vedenie a je plne sebestačná.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • tlačové riešenie, tlačiarne prenajímané klientom v hodnote cca 8 000 000,- Kč
 • T technika, osobné vozidlá v hodnote cca 2 000 000,- Kč
 • tovar v hodnote cca 6 000 000,- Kč (nové tlačiarne, náhradné diely, tonery, fotovalce a pod.)

Nehmotný majetok

 • implementovaný informačný systém pre podporu obchodu, marketingu, fakturácie a servisu v hodnote cca 2 000 000,- Kč 
 • dlhodobé obchodné partnerstvo s kľúčovým dodávateľom
 • rámcové zmluvy s klientmi
 • zavedený a stabilný pracovný tím
 • funkčný marketing
 • webové stránky
 • sociálne siete

Nehnuteľnosti v majetku

Kancelárska budova, sídlo spoločnosti

 • zastavaná plocha: 737 m² úžitkovej plochy
 • ostatná plocha: 3 078 m²
 • odhad hodnoty: 15.000.000,- Kč

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 13x

Zadlženosť

 • revolving cca 3 000 000,- Kč, úrok teraz 9,12%
 • splátkový úver cca 6 100 000,- Kč, úrok 3,26%, splatnosť 1/2032
 • splátkový úver cca 4 100 000,- Kč, úrok 3,26%, splatnosť 1/2032
 • splátkový úver 10 800 000,- Kč, úrok 0,00%, splatnosť 3/2031

Celkové ročné tržby

 • 2019: 33,8 mil. Kč
 • 2020: 30,5 mil. Kč
 • 2021: 48,3 mil. Kč
 • 2022: 35,2 mil. Kč

Prevádzková EBITDA (zisk pred daňou, úrokmi a odpismi)</span >

 • 2019: 5,2 mil. Kč
 • 2020: 5,4 mil. Kč
 • 2021: 4,9 mil. Kč
 • 2022: 8,4 mil. Kč

Poznámka: Prevádzková EBITDA bola vypočítaná ako prevádzkový zisk pred započítaním odpisov dlhodobého hmotného majetku.

Ostatné informácie

 • História: 10+ rokov
 • Dôvod predaja: orientácia majiteľa na inú vetvu IT businessu
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.