Spoločnosť zameraná na predaj a servis zdravotníckej techniky

Jihočeský kraj, ČR

číslo ponuky: 230014

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v aktuální hodnotě

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
553 000 € (13 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
38 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 004 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
13 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
48 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
6

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúcej sa službami v oblasti predaja, požičiavania a servisu zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb. Spoločnosť má na trhu so zdravotníckou technikou už viac ako 15 rokov skúseností. Zákazníkmi spoločnosti sú tak inštitúcie, nemocnice, domovy seniorov, ordinácie lekárov, ako aj fyzické osoby, ktoré potrebujú nejakú zdravotnú pomôcku.

Spoločnosť pôsobí po celej SR a zameriava sa na predaj nových i repasovaných pomôcok. Do produktového portfólia spoločnosti patrí napr.

 • lôžka polohovacie a iné
 • elektrické skútre a vozíky
 • lekárske nástroje a pomôcky
 • pojazdné kreslá
 • zdvíhacie a presúvacie zariadenia
 • barle, palice, obuv, ochranné pomôcky a pod.

Viac ako 70 % tržieb plynie z predaja zdravotníckej techniky a potrieb, požičovňa zabezpečuje 10 % obratu a servis približne 20 %. Zároveň viac ako 50% obratu aktuálne tvorí predaj cez e-shop. Okrem predaja spoločnosť vie zdravotnícke pomôcky aj servisovať a prevádzkuje aj celorepublikovú požičovňu.

Spoločnosť aktuálne okrem majiteľa/konateľa zamestnáva 2 vodičov, jedného servisného technika a dvoch ľudí na zákazníckom servise. Majiteľ v súčasnosti v spoločnosti zastáva pozíciu obchodného riaditeľa, pričom sa sčasti venujem aj administratívnym úlohám.

Na predaj je 100% podiel, alebo majoritný podiel (nad 60%). Majiteľ je ochotný po obmedzenú dobu v spoločnosti zostať a zaistiť bezproblémový prechod na nového majiteľa, jeho pozíciu ale bude potrebné po jeho odchode nahradiť.

 

Hmotný majetok

 • vybavenie kancelárií
 • vybavenie dielne a servisu (vysokozdvižný vozík, manipulačné prostriedky)
 • automobily
 • zásoby v hodnote 1,5 až 2,0 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • dlhodobá spolupráca s cca 500 praktickými lekármi
 • spolupráca s cca 50 nemocnicami
 • stabilní odberatelia
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • certifikácia a licencia
 • webové stránky
 • know – how

Prenájmy

Sídlo spoločnosti 

 • rozloha: cca 500 m²
 • výška prenájmu: 21 tis. Kč/mesačne

Zamestnanci

 • 1x konateľ
 • 2x vodič
 • 1x techník a servisný špecialista
 • 2x zákaznícky servis

Zadlženosť

 • kontokorentný úver, aktuálna výška 900 tis. Kč

Celkové ročné tržby

 • 2020: 20.300.000,- Kč
 • 2021: 22.300.000,- Kč
 • 2022: 23.600.000,- Kč
 • k 31.5 2023: cca 12.000.000,- Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 3.600.000,- Kč
 • 2021: 3.770.000,- Kč
 • 2022: 1.120.000,- Kč

Poznámka: EBITDA bola vypočítaná ako súčet prevádzkových výsledkov hospodárenia pred zdanením, odpismi a úrokmi, všetkých subjektov v skupine, vykonávajúcich činnosť ktorá je predmetom predaja.

Ostatné informácie

 • História: 10+ rokov
 • Dôvod predaja: zdravotné a osobné dôvody majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.