Spoločnosť zameraná na predaj klimatizácií s výhradným zastúpením

Olomoucký kraj, ČR

číslo ponuky: 220021

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 660 000 € (15 500 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
711 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
4 638 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
247 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
16

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zameranej najmä na veľkoobchod s klimatizáciami. Ďalej tiež montáže klimatizácií a tepelných čerpadiel a výrobou elektronického príslušenstva ku klimatizáciám. Spoločnosť pôsobí na trhu klimatizácií už 30+ rokov, za túto dobu si vo svojom odbore vybudovala veľmi dobré meno. Doplnková časť je tu výroba zákazkových tepelných čerpadiel gigantických výkonov. Toto oddelenie prináša nezaplatiteľnú prax a znalosti v odbore klimatizácií a tepelných čerpadiel.

Spoločnosť pre svojich zákazníkov zabezpečuje kompletný proces veľkoobchodu. Spoločnosť má stovky dobrých referencií a spokojných zákazníkov. Aktuálne viac ako 85% tržieb plynie z veľkoobchodnej činnosti spoločnosti (predaj klimatizácií bez montáže), predaj klimatizácií s montážou a výroba elektroniky tvorí 15% tržieb.

Najväčšiu pridanú hodnotu spoločnosti tvorí zastúpenie veľkej zahraničné značky komerčných a bytových klimatizácií. Keďže počet svetových výrobcov (kvalitatívne obdobných a s plným portfóliom výrobkov) je iba cca 15 – 20, kde ďalej z tohto počtu často sami majitelia (výrobcovia) držia svoje zastúpenia v jednotlivých krajinách, je počet možných získaní výhradného zastúpenia fatálne obmedzený.

Spoločnosť s týmto dodávateľom úzko spolupracuje už štvrtý rok a má s ním veľmi dobré vzťahy. Cena, prípadne hodnota tohto zastúpenia je značne zle vyčísliteľná, ale podľa odhadu majiteľa sa bude pohybovať v desiatkach mil. Kč, pretože iba stabilná a kompetentná firma môže byť výrobcom odsúhlasená ako miestne zastúpenie. Získanie zastúpenia je výsledkom dlhých rokov práce, stabilizácie firmy a dlhých vyjednávaní s výrobcami. A tiež samozrejme dosiahnutie odberov v mil. USD ročne.

Spoločnosť má výhradnú exkluzivitu pre tri štáty vrátane ČR. Okrem týchto trhov plne obsluhuje ďalšie tri blízke štáty. Veľkú hodnotu v rámci spoločnosti tkvie v hodnote skladových zásob. V aktuálnom čase je nutné držať relatívne vysoký stav zásob, pretože nižší stav by viedol k dlhším čakacím dobám a nespokojným zákazníkom. Preto spoločnosť drží štandardne 30 – 40 mil. Kč v zásobách fyzicky na sklade v ČR, čo umožňuje rýchlo reagovať na dopyty zákazníkov. Bez vyššieho stavu skladu nie je možné doručiť zákazníkom kvalitnú službu rýchle dodanie akéhokoľvek typu zariadenia.

V spoločnosti aktuálne pracuje tím skúsených zamestnancov – manažéri, administratívni pracovníci a technici. Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch – kancelárie a sklady.

Dôvodom pre predaj spoločnosti je vyšší vek majiteľa. Majiteľ ponúka, že vo firme zostane v pracovnom pomere aj po predaji, a to po dohodnutú dobu (max. 2 roky), aby došlo ku korektnému a postupnému odovzdaniu firmy a prevedeniu firemných procesov na nového majiteľa. Záujemca by ideálne mal byť z klimatizačného biznisu, prípadne mať skúsenosti s distribúciou z Ázijských krajín, pretože ide o biznis, ktorému je pri riadení potrebné rozumieť a mať náležité skúsenosti (prípadne mať skúseného manažéra, ktorý sa v biznise orientuje). Úplne zásadný je aj kapitál, bez ktorého tento druh obchodovania je nemysliteľný.

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • 3x dodávka
 • 2x vysokozdvižný vozík
 • 3x osobný automobil
 • vybavenie technikov
 • vybavenie oddelenia výroby elektroniky
 • vybavenie administratívy

Hodnota hmotného majetku je celkovo cca 3 mil. Kč

Pracovný kapitál

 • Tovar a materiál na sklade v hodnote 22 mil. Kč
 • Pohľadávky (v splatnosti aj po splatnosti) v hodnote 10 mil. Kč
 • Záväzky  5,9 mil. Kč

Hodnoty zložiek pracovného kapitálu v čase rýchlo menia, aktuálna výška môže byť už iná. Aktualizované stavy zložiek prac. kapitálu môžu mať vplyv na cenu.

Nehmotný majetok

 • zastúpenie kvalitného zahraničného výrobcu klimatizácií
 • dlhodobí zákazníci 
 • odborný tím zamestnancov
 • úzka kooperácia s továrňou dodávateľa
 • plná databáza klimatizačných firiem
 • certifikácia a licencia
 • webové stránky
 • know – how

Prenájmy

Sklad + kancelárie

 • rozloha: cca 1300 m²
 • výška prenájmu: 70 tis. Kč mesačne

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 10 – 20x (manažéri, administrativa, technici)

Zadlženosť

 • záväzky k bankám cca 19,6 mil. Kč

Zadlženosť je v tejto chvíli vyššia ako obvykle ale dynamicky sa mení z týždňa na týždeň, aktuálna výška môže byť už iná. Presnú a aktuálnu výšku dlhu oznámime vážnym záujemcom.

Celkové ročné tržby

 • 2020: 55.000.000,- Kč
 • 2021: 47.000.000,- Kč
 • 2022: 109.000.000,- Kč

Normalizovaná prevádzková EBITDA

 • 2020: 4.100.000,- Kč
 • 2021: 5.600.000,- Kč
 • 2022: 5.800.000,- Kč

Uvádzané výsledky sú pred optimalizáciou a po normalizácii o jednorazové položky.

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 30+ rokov
 • Dôvod predaja: vyšší vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.