Spoločnosť zameraná na predaj luxusného tovaru a módnych doplnkov

Česká republika

číslo ponuky: 240003

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti

 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v hodnotě 10,0 mil. Kč
 • bankovní dluh v celkové výši 3,0 mil. Kč

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
571 000 € (14 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
122 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 633 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
13 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
57 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
8

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť zameraná na online aj offline predaj luxusných dámskych aj pánskych módnych doplnkov. Spoločnosť predaj realizuje cez svoj zavedený eshop a jednu kamennú predajňu spojenú so showroomom. Spoločnosť na tomto trhu funguje už viac ako 10 rokov, a za tú dobu si vybudovala hodnotou sieť dodávateľov z radov globálne pôsobiacich výrobcov luxusných módnych doplnkov.

Spoločnosť zastupuje hneď niekoľko veľkých, svetoznámych značiek luxusného tovaru. Veľkú pridanú hodnotu majú exkluzívne zmluvy s niektorými veľmi úspešnými a trendovými výrobcami, ktoré je pre spoločnosti veľmi ťažké získať. Aj vďaka týmto bariéram vstupu na trh pre novú konkurenciu má spoločnosť na trhu výnimočné postavenie v rámci svojho odboru. Spoločnosť aktuálne generuje na tovar maržu v priemere 30%.

Zákazníkmi spoločnosti sú koncoví zákazníci, oslovovanie zákazníkov prebieha najmä online a offline marketingom. Spoločnosť tiež časť predajov realizuje prostredníctvom globálneho marketplace, na ktorom objem predajov postupne rastie. Veľmi dobre funguje aj luxusne vybavená kamenná predajňa (cca 100 m²), ktorá je vyhľadávaná zákazníkmi z regiónu aj mimo neho. Eshop a online predaj aktuálne generuje cca 70% obratu spoločnosti, zvyšok pripadá na offline predaj.

V súčasnosti v spoločnosti pracuje 8 zamestnancov, majiteľ sa v spoločnosti zastáva pozíciu výkonného riaditeľa. Operatívne riadenie spoločnosti má ale na starosti prevádzkový riaditeľ, ktorý je ochotný svoju pozíciu zastávať aj po predaji spoločnosti.

Majiteľ spoločnosť predáva z kombinácie osobných dôvodov, vyššieho veku a potreby nového impulzu pre firmu. Firma je vhodná tak pre strategických investorov z odboru, finančných investorov alebo individuálnych investorov so záujmom o podnikanie v špecifickom sektore luxusného tovaru.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • vybavenie predajne a showroomu v hodnote cca 700.000,- Kč
 • tovar v hodnote cca 10.000.000,- Kč

Nehmotný majetok

 • exkluzívne zastúpenie popredných výrobcov luxusného tovaru
 • profesionálne eshopové riešenie
 • optimalizovaný online marketing
 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • poznateľnosť značky a predajne
 • skúsený zamestnanecký tím
 • know-how

Prenájmy

Predajňa so showroomom

 • rozloha: cca 100 m²
 • prenájom na dobu neurčitú

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 8

Zadlženosť

 • kontokorentný úver v plávajúcej výške, v priemere cca 1,5 až 2,5 mil. Kč
 • bankový úver 1,1 mil. Kč, splatný v r. 2026

Celkové ročné tržby

 • 2021: 30 mil. Kč
 • 2022: 40 mil. Kč
 • 2023: 40 mil. Kč

Celková EBITDA

 • 2021: 2,0 mil. Kč
 • 2022: 1,0 mil. Kč
 • 2023: 1,4 mil. Kč

Poznámka: EBITDA bola vypočítaná ako výsledok hospodárenia pred zdanením, pred započítaním nákladových úrokov a odpisov dlhodobého majetku.

Ostatné informácie

 • História: 10+ rokov
 • Dôvod predaja: vyšší vek majiteľa, potrebný impulz pre firmu
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.