Spoločnosť zameraná na realizáciu výstavby komunikácií a inžinierskych sietí

Česká republika

číslo ponuky: 230015

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • veškeré strojní vybavení a movitý majetek
 • stavební materiál v majetku společnosti

Uvedená cena nezahrnuje:
 • pohledávky z obchodních vztahů
 • závazky z obchodních vztahů
 • hotovost na účtech společnosti
 • neprovozní nemovitosti v majetku firmy, kt. budou vyvedeny před prodejem
4 255 000 € (100 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
6 596 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
15 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
1 064 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
27

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v stavebnej spoločnosti, zameraná na zemné práce a výstavbu inžinierskych sietí pre priemyselné, dopravné a bytové a vodohospodárske stavby. Spoločnosť úspešne pôsobí na stavebnom trhu už viac ako 15 rokov.

Špecializácia spoločnosti spočíva najmä v prípravných zemných prácach a výstavbe kanalizácií pre väčšie priemyselné a logistické stavby, prípadne vo výstavbe pozemných komunikácií a parkovacích plôch. V súčasnosti spoločnosť realizuje súbežne 20+ väčších projektov. Zákazky spoločnosť získava najmä prostredníctvom výberových konaní, pričom spravidla je pri zákazkách objednávateľom stavebných služieb štát alebo mesto (cca 70% prípadov), cca 30% zákaziek je realizovaných pre súkromných investorov.

V súčasnosti v spoločnosti pracuje cca 27 zamestnancov, z toho 5 zamestnancov je THP a 5 stavbyvedúcich. Majiteľ vo firme aktuálne zastáva pozíciu kontrolóra a strategického riaditeľa, operatívne ale firma funguje nezávisle od majiteľa.

Silnou stránkou spoločnosti sú pomerne značné referencie, skúsený tím zamestnancov a maximálna spokojnosť objednávateľov. Spoločnosť má v regióne veľmi dobrú reputáciu ako slušný a profesionálny dodávateľ stavebných prác. Aktuálne je firma vo veľmi dobrej kondícii, pre rok 2023 sa očakáva nárast tržieb aj zisku spoločnosti.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Hmotný majetok

 • stavebné stroje a vozový park v hodnote cca 22 mil. Kč
 • zásoby stavebného materiálu v hodnote cca 2 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • stabilný zamestnanecký tím
 • skúsení stavbyvedúci
 • certifikácia a licencia
 • webové stránky
 • know – how

Prenájmy

Kancelárie

 • rozloha: cca 90 m²

Spevnené plochy na skladovanie

 • rozloha: cca 3 000 m²

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 27x (z toho 5x THP, 5x stavbyvedúci)

Zadlženosť

 • takmer bez dlhov

Celkové ročné tržby

 • 2020: 145 mil. Kč
 • 2021: 145 mil. Kč
 • 2022: 155 mil. Kč
 • 2023: 160 mil Sk (odhad)

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 30,0 mil. Kč
 • 2021: 25,0 mil. Kč
 • 2022: 25,0 mil. Kč
 • 2023: 30,0 mil. Kč (odhad)

Poznámka: Prevádzková EBITDA bola vypočítaná ako prevádzkový výsledok hospodárenia pred započítaním odpisov, tržieb z predaja DHM a materiálu a zostatkovej ceny predaného DHM a materiálu

Ostatné informácie

 • História: 15+ rokov
 • Dôvod predaja: odchod majiteľa do dôchodku
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.