Spoločnosť zameraná na recykláciu plastov a predaj regranulátu

Česká republika

číslo ponuky: 230007

Výrobní areál v majetku
Fotografia je ilustračná
Cena podniku 4 043 000 € (95 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
383 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
7 234 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
30 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
468 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
25

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúcej sa recykláciou plastového odpadu a následnou výrobou regranulátu. Spoločnosť vstupné suroviny vykupuje vo forme plastového odpadu, ktorý drví a premieňa na surovinu, používanú vo plastikárskom priemysle. Spoločnosť na trhu s recykláciou plastov úspešne funguje už viac ako 30 rokov.

Spoločnosť je schopná recyklovať materiály ako sú napríklad:

 • HDPE, LDPE
 • PP, PA, PC
 • ABS
 • PS
 • PSH a pod.

Spoločnosť sídli vo vlastnom výrobnom areáli s rozlohou cca 5 000 m², vybavenom moderným technologickým vybavením. Technológia firmy umožňuje spracovanie takmer akéhokoľvek druhu plastového odpadu. Vo vlastníctve spoločnosti sú tiež kancelárske budovy, skladovacie plochy a priľahlé pozemky s rozlohou takmer 56 tis. m².

Spoločnosť má aktuálne stabilný tím cca 25 zamestnancov. Dôvodom pre predaj firmy je vek majiteľov a potreba generačnej obmeny. Majitelia sú v súčasnosti čiastočne zapojení do operatívneho riadenia firmy, po predaji je ale možné ich agendu postupne presunúť na zamestnancov firmy. Majitelia sú samozrejme vo firme ochotní po obmedzenú dobu naďalej pôsobiť, s cieľom zabezpečiť bezproblémové odovzdanie všetkej agendy súvisiacej s rolami majiteľov.

 

Hmotný majetok

 • 4x regranulačná linka
 • drviče
 • VZV
 • osobné autá a bežné zariadenia
 • hodnota celkom cca 35 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • portfólio odberateľov a dodávateľov plastového odpadu
 • stabilný pracovný tím
 • ISO certifikácia a licencia
 • webové stránky
 • know – how

Nehnuteľnosti v majetku

Výrobný areál, kancelárske budovy,
skladovacie plochy a priľahlé pozemky

 • zastavaná plocha: cca 5 000 m²
 • pozemky: cca 56 000 m²
 • odhad hodnoty: 45 mil. CZK

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 25

Zadlženosť

 • prevádzkový úver 9 mil. CZK

Celkové ročné tržby

 • 2020: 60 mil. CZK
 • 2021: 150 mil. CZK
 • 2022: 170 mil. CZK

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 3,0 mil. CZK
 • 2021: 6,0 mil. CZK
 • 2022: 11,0 mil. CZK

Ostatné informácie

 • História: 30+ rokov
 • Dôvod predaja: generačná obmena
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.