Spoločnosť zameraná na rozvoz alko a nealko nápojov v Prahe

Praha, ČR

číslo ponuky: 240006

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • zásoby společnosti

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
337 000 € (8 500 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
7 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
467 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
12 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
71 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
5

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť zameraná na predaj a nonstop rozvoz alkoholických a nealkoholických nápojov v Prahe. Spoločnosť pod súčasnou značkou na trhu operuje už viac ako 10 rokov, za tú dobu sa spoločnosť a jej služby stali v Prahe veľmi známe a veľmi využívané.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj a rozvoz alkoholických nápojov, rôznych pochutín a ďalších doplnkov individuálnym zákazníkom v rámci Prahy a okolia. Zákazníkmi spoločnosti sú najmä koncoví spotrebitelia, ale aj podniky, reštaurácie, bary a krčmy. Najväčšou pridanou hodnotou pre zákazníkov je najmä dostupnosť rozvozu 24/7 a okamžité doručenie objednávky, prakticky vždy do hodiny od objednania.

Zákazníkov spoločnosť získava hlavne online marketingom a spoluprácou s externými rozvozovými službami pôsobiacimi v rámci Prahy. Veľké percento tvoria ale vracajúci sa a stáli zákazníci.

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 5 stálych zamestnancov, ktorých dopĺňa brigádnikov podľa aktuálnej potreby. Majiteľ sa v spoločnosti venuje len kontrolnej činnosti, operatíva je od neho plne nezávislá. Majiteľ je samozrejme ochotný v spoločnosti po obmedzenú dobu ďalej pôsobiť aj po predaji a zaistiť kontinuálne odovzdanie novému majiteľovi. Súčasťou transakcie je 100% podiel v spoločnosti so všetkým majetkom, zásobami, zmluvnými vzťahmi a databázami klientov.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • 4x osobný automobil
 • 1x úžitkový automobil
 • 1x skúter
 • vybavenie skladu
 • skladové zásoby

Nehmotný majetok

 • povedomie o značke
 • zavedení zamestnanci
 • webové stránky
 • zmluvy so sprostredkovateľmi a rozvozovými firmami
 • know – how

Prenájmy

Kancelárie a sklad

 • rozloha: cca 90 m²
 • výška prenájmu: 20 tis. Kč ročne

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 5x + brigádnici podľa potreby

Zadlženosť

 • lízing na automobil 175 tis. Kč

Celkové ročné tržby

 • 2020: 15,9 mil. Kč
 • 2021: 20,8 mil Kč
 • 2022: 13,7 mil. Kč
 • 2023: 11,8 mil Kč

Prevádzkový zisk spoločnosti

 • 2020: 3,2 mil.Kč
 • 2021: 4,2 mil. Kč
 • 2022: 2,2 mil. Kč
 • 2023: 1,8 mil. Kč

Poznámka: Uvádzame normalizovanú, reálnu ziskovosť firmy pred prípadnými optimalizáciami.

Ostatné informácie

 • História: 12 rokov
 • Dôvod predaja: zmena odboru a životného štýlu
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.