Spoločnosť zameraná na veľkoobchod s obalovou technológiou pre priemysel

Česká republika

číslo ponuky: 240004

Fotografia je ilustračná
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
3 673 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
612 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
10

Základné informácie

Predmetom predaja je 51 až 100% podiel v českej spoločnosti, zaoberajúci sa primárne veľkoobchodom s obalovými materiálmi a obalovými technológiami. Spoločnosť existuje na trhu už viac ako 30 rokov, v súčasnosti je firma plne vo vlastníctve zakladateľa. Spoločnosť má v regióne veľmi dobrú trhovú pozíciu, dosahuje stabilný obrat a generuje nadštandardnú pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je veľkoobchodná činnosť, produktové portfólio zahŕňa napr. baliace pásky, kartonáž, penový polyetylén, strečové a PE fólie, bublinkové fólie a pod. Spoločnosť má diverzifikované portfólio stabilných a vracajúcich sa zákazníkov. Zákaznícke portfólio je diverzifikované, závislosť na odberateľoch je teda veľmi nízka. Typickým zákazníkom spoločnosti sú najmä výrobné firmy z ČR, SR a z menšej časti z Nemecka a EÚ.

Spoločnosti sa dlhodobo darí dosahovať stabilnú hrubú maržu vo výške cca 20-25 mil. Kč ročne, a to aj pri dočasnom poklese tržieb. Spoločnosť nevyužíva žiadne bankové úvery ani lízingy. Aktuálne nie je v Spoločnosti potrebných žiadnych investícií, v horizonte najbližších rokov sa počíta prakticky so žiadnou potrebou udržiavacej alebo inej investície. Od začiatku roku 2023 možno na trhu s obalovými materiálmi pozorovať pokles dopytu spojený s celkovým makroekonomickým vývojom v priemysle a určitou neistotou na trhu. Najmä to viedlo k medziročne nižšiemu obratu Spoločnosti. Za prvý polrok aktuálneho roku ale Spoločnosť aj napriek ochladeniu trhu očakáva tržby na úrovni 40+ mil. Kč so štandardnou výškou marže. Majiteľ očakáva opätovné naštartovanie trhu v druhej polovici roku 2024.

Majiteľ sa v Spoločnosti venuje hlavne komunikácii s klientmi, strategickému vedeniu firmy a občasnej operatíve. V súčasnosti sa vlastník rozhodol pre kroky vedúce k identifikácii strategického investora pôsobiaceho v oblasti výroby a predaja obalových materiálov, alebo silného investora z priemyselného sektora, ktorý by bol po akvizícii schopný posilniť trhovú pozíciu spoločnosti a vďaka vzniknutým synergiám naštartovať jej ďalší rast. Začlenenie spoločnosti do skupiny silnejšieho strategického investora by spoločnosti mohlo pomôcť viac sa presadiť v rámci konkurenčných spoločností na trhu. Pred odkrytím identity spoločnosti preto budeme požadovať od záujemcu predstavenie motivácie k akvizícii spoločnosti, aby sme mohli posúdiť, aký typ synergií bude potenciálny investor schopný spoločnosti priniesť.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Hmotný majetok

 • vybavenie výrobného areálu
 • zásoby v hodnote cca 10 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • vracajúci sa zákazníci
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • certifikácia a licencia
 • webové stránky
 • know – how

Prenájmy

Skladové priestory

 • dlhodobý prenájom s opciou na kúpu nehnuteľnosti

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 10 – 15 podľa potreby

Zadlženosť

 • žiadna zadlženosť

Celkové ročné tržby

 • 2020: 90 mil. Kč
 • 2021: 110 mil. Kč
 • 2022: 110 mil. Kč
 • 2023: 90 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 13 mil. Kč
 • 2021: 17 mil. Kč
 • 2022: 19 mil. Kč
 • 2023: 15 mil. Kč

Ostatné informácie

 • História: 20+ rokov
 • Dôvod predaja: potreba strategického investora, ktorý by umožnil spoločnosti ďalší rast
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.