Spoločnosť zameraná na výrobu a predaj kamenných povrchov

Česká republika

číslo ponuky: 230011

Fotografia je ilustračná
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
766 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
6 170 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
30 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
468 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
30

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúca sa vývojom a výrobou kamenných povrchov a stavebnej chémie určenej pre rôzne využitia. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už takmer 30 rokov, za túto dobu sa firma zaradila medzi popredné spoločnosti v tomto segmente. Spoločnosť má vybudovanú širokú sieť odberateľov (stavebniny) v Českej republike, svoje výrobky a suroviny ale dodáva aj do niektorých ďalších krajín EÚ.

Spoločnosť sídli v prenajatom areáli s rozlohou cca 2 000 m². Ten implicitne nie je súčasťou predaja, v prípade záujmu je ale možné jednať aj o odkúpení vrátane tohto areálu. V rámci areálu má spoločnosť vybudované aj vlastné laboratórium, používané na výskum a vývoj nových produktov. Spoločnosť je vlastníkom radu úžitkových vzorov.

Predaj prebieha cez niekoľko predajných kanálov – maloobchod, zavedený e-shop, firemné predajne, siete stavebnín a cez partnerské franšízové predajne. Spoločnosť má tiež vlastný obchodný tím pozostávajúci zo skúsených obchodných zástupcov.

Ide o dlhodobo stabilne ziskovú a finančne zdravú spoločnosť. Za finančný rok 2022 dosiahla spoločnosť tržby vo výške 145 mil. Kč, s EBITDA na úrovni 11 mil. Kč. Zámerom majiteľa je nájdenie vhodného záujemcu o akvizíciu spoločnosti so schopnosťou dlhodobo spravovať a rozvíjať podnikanie firmy.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok a zásoby

 • stroje a zariadenia cca 9,0 mil. Kč
 • vozový park cca 5,0 mil. Kč
 • výrobky cca 9,9 mil. Kč
 • materiál cca 6,9 mil. Kč
 • tovar cca 2,6 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • úžitkové vzory
 • receptúry
 • databázy zákazníkov
 • webové stránky
 • soc. siete
 • know – how

Prenájmy

Výrobný areál

 • rozloha: cca 2000 m²
 • aktuálne nájomné: 2,9 mil. Kč / rok
 • areál môže byť predmetom predaja

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 30

Zadlženosť

 • bankové úvery celkom 18 mil. Kč

Celkové ročné tržby

 • 2020: 130 mil. Kč
 • 2021: 135 mil. Kč
 • 2022: 145 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 8,0 mil. Kč
 • 2021: 7,5 mil. Kč
 • 2022: 11,0 mil. Kč

Ostatné informácie

 • História: 30+ rokov
 • Dôvod predaja: osobné dôvody majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.