Společnost spravující IT aplikaci s právním zaměřením

Jihočeský kraj, ČR

číslo nabídky: 200023

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 71 000 € (1 750 000 CZK)
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
10 000 €
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
245 000 €
Historie
Délka fungování podniku.
24 rokov
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
12 000 €
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
7

Základní informace

Nabízíme k prodeji 100% podílu ve společnosti s ručením omezeným zaměřené na správu a distribuci aplikace s právní informatikou. Společnost je na trhu již více než 20 let a její služby využívá ročně více než 500 předplatitelů z oblasti obecních a městských samospráv, právní a poradenské společnosti a jiné větší společnosti. Jedná se o stálé klienty.

Ve firmě je momentálně 8 zaměstnanců a 3x DPP na administrativních pozicích, externě s firmou spolupracuje účetní a obchodní zástupce. Majitel společnosti se na chodu společnosti téměř nepodílí, společnost fakticky řídí jednatel. Jeho trvalá přítomnost na pracovišti ale není podmínkou, zaměstnanci jsou samostatní. Nedávné období koronaviru prověřilo chod společnosti a zaměstnance na „home office“ tak, že i ve ztížených podmínkách bezchybně fungují.

Společnost funguje v pronajatých prostorách na dobré adrese. Součástí prodeje bude také vybavení kanceláří s výpočetní technikou v hodnotě cca 100 000 Kč a software v hodnotě 250 000 Kč. Z nehmotného majetku lze dále zmínit ochrannou známku na firemní produkt, webové stránky, eshop a facebook.

Společnost využívá revolvingový úvěr s limitem 500 000 Kč, z čehož čerpá cca 250 000 Kč. Společnost za poslední roky vykazuje stabilní tržby, další růst je možný, pokud se nový majitel zaměří na získání dalších klientů. Růstu společnosti prospěje i nově připravovaný projekt, který již čeká na nového majitele.

Jednatel je ochoten po prodeji (po dohodnutou dobu) ve společnosti setrvat a zajistit tak plynulý přechod na nového majitele. Pro budoucí chod společnosti by bylo vhodné, aby nový majitel měl zkušenosti o oboru IT, práva nebo obchodu. 

Hmotný majetek

 • osobní automobil (hodnota cca 100 tis. Kč)
 • vybavení kanceláří (cca 200 tis. Kč)

Nehmotný majetek

 • HW a SW (hodnota cca 250 tis. Kč)
 • webové stránky, domény
 • cca 500 zákazníků
 • know – how

Zaměstnanci

 • Kmenoví zaměstnanci: 7x
 • Zaměstnanci na DPP: 3x příležitostně

Zaměstnanci jsou schopni zabezpečovat chod společnosti v režimu home office

Zadluženost

Typ dluhu: kontokorent

 • výše dluhu: 250 000 Kč

Celkové roční tržby

 • 2019: 4,7 mil. Kč
 • 2018: 7,4 mil. Kč (delší účetní období)
 • 2017: 5,8 mil. Kč
 • 2016: 5,3 mil. Kč

Roční zisk

 • 2019: 0 mil. Kč
 • 2018: 0,5 mil. Kč (delší účetní období)
 • 2017: 0,4 mil. Kč
 • 2016: 0,5 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 20+ let

Důvod prodeje: věk jednatele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Hodnocení business brokera

Společnost s unikátními produkty by měla na trhu posílit své obchodní aktivity a využít k tomu moderní nástroje, posílit marketing.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!