MENU ☰

Spoločnosť so zameraním na oceľové konštrukcie a zámočnícku výrobu

Bratislavský kraj, Slovenská republika

číslo ponuky: 200001

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 2 000 000 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
700 000 €
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
na vyžiadanie
Aktíva
Celková výška dlhodobého a obežného majetku vo firme, vyjadrená v netto účtovných hodnotách.
2 000 000 €
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
9

Hodnotná nehnuteľnosť

Viac ako 25 rokov histórie

Výborné referencie

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na výrobu, dodávky a montáž oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov pre stavebné firmy. Špecializuje sa na atypické projekty oceľových a zámočníckych konštrukcií. Spoločnosť pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov a jej zákazníkmi aj dodávateľmi sú prevažne slovenské spoločnosti. V súčasnosti profituje mimo iné aj s viacerých dlhodobých kontraktov s odberateľmi.

Výrobné a kancelárske priestory podniku sa nachádzajú vo vlastnej hale s dvomi 5t žeriavmi a ich rozloha je 2 040 m2, k nim tiež patria voľné spevnené plochy, parkoviská a cesty o rozlohe 3 500 m2. Odhad hodnoty tejto nehnuteľnosti je 1 750 000 €. Firma je tiež plne technologicky vybavená na výrobu oceľových konštrukcií. Hodnota strojného vybavenia sa odhaduje na 250 000 €.

V stálom pracovnom pomere má firma 9 zamestnancov, z toho 6 výrobných v profesii zámočník – zvárač – montážnik a 3 manažérskych (výrobno-technický manažér , administratívno – ekonomická manažérka a obchodno – logistický manažér). Stav zamestnancov zostane nezmenený aj po predaji spoločnosti. Súčasní majitelia sú zodpovední za vedenie firmy a zásadné rozhodnutia, ich činnosť bude musieť byť po predaji nahradená novým majiteľom alebo dodatočnými zamestnancami.

Hlavným dôvodom predaja firmy sú zdravotné problémy majiteľov. Spoločnosť je ináč plne funkčná a ihneď dostupná na prevod novému vlastníkovi. Ponechanie výroby v aktuálnom stave aj po predaji nie je podmienkou, čomu zodpovedá aj predajná cena, ktorá je stanovená vo výške hodnoty majetku spoločnosti. Kupujúci tak môže využiť nehnuteľnosť a stroje podľa svojich predstáv, prípadne aj pre iné zameranie podniku.

Hmotný majetok

 • technologické vybavenie – 250 000 €

Nehmotný majetok

 • dlhodobé zmluvy s odberateľmi
 • webové stránky, domény
 • know-how

Nehnuteľnosti

Výrobná hala a kancelárske priestory

 • rozloha budov: 2 040 m2
 • ďalšie plochy: 3 500 m2
 • odhad hodnoty: 1 750 000 €

Zamestnanci

 • výrobní zamestnanci: 6x
 • manažérski zamestnanci: 3x

Celkové ročné tržby

 • 2019: 700 tis. € (odhad)
 • 2018: 640 tis. €
 • 2017: 480 tis. €
 • 2016: 490 tis. €

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: viac ako 25 rokov

Dôvod predaja: zdravotné dôvody

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ

zástupca pre: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!


Súhlasím s pravidelným zasielaním nových ponúk firiem na predaj.