Spoločnosť so zameraním na oceľové konštrukcie a zámočnícku výrobu

Bratislavský kraj, SR

číslo nabídky: 200001

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena nižšia ako hodnota majetku
Cena podniku 1 763 000 € (43 200 000 CZK)
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 €
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
594 000 €
Historie
Délka fungování podniku.
30 rokov
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžiadanie
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
9

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na výrobu, dodávky a montáž oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov pre stavebné firmy. Špecializuje sa na atypické projekty oceľových a zámočníckych konštrukcií. Spoločnosť pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov a jej zákazníkmi aj dodávateľmi sú prevažne slovenské spoločnosti. V súčasnosti profituje mimo iné aj s viacerých dlhodobých kontraktov s odberateľmi.

Výrobné a kancelárske priestory podniku sa nachádzajú vo vlastnej hale s dvomi 5t žeriavmi a ich rozloha je 2 040 m2, k nim tiež patria voľné spevnené plochy, parkoviská a cesty o rozlohe 3 500 m2. Odhad hodnoty tejto nehnuteľnosti je podľa aktuálneho posudku 1 550 000 €. Firma je tiež plne technologicky vybavená na výrobu oceľových konštrukcií. Hodnota strojného vybavenia sa podľa znaleckého posudku odhaduje na 250 000 €.

V stálom pracovnom pomere má firma 9 zamestnancov, z toho 6 výrobných v profesii zámočník – zvárač – montážnik a 3 manažérskych (výrobno-technický manažér , administratívno – ekonomická manažérka a obchodno – logistický manažér). Stav zamestnancov zostane nezmenený aj po predaji spoločnosti. Súčasní majitelia sú zodpovední za vedenie firmy a zásadné rozhodnutia, ich činnosť bude musieť byť po predaji nahradená novým majiteľom alebo dodatočnými zamestnancami.

Hlavným dôvodom predaja firmy sú zdravotné problémy majiteľov. Spoločnosť je ináč plne funkčná a ihneď dostupná na prevod novému vlastníkovi. Ponechanie výroby v aktuálnom stave aj po predaji nie je podmienkou, čomu zodpovedá aj predajná cena, ktorá je stanovená vo výške hodnoty majetku spoločnosti. Kupujúci tak môže využiť nehnuteľnosť a stroje podľa svojich predstáv, prípadne aj pre iné zameranie podniku.

Hmotný majetok

 • technologické vybavenie: 250 000 €

Nehmotný majetok

 • dlhodobé zmluvy s odberateľmi
 • webové stránky, domény
 • know-how

Nehnuteľnosti

Výrobná hala a kancelárske priestory

 • rozloha budov: 2 040 m2
 • ďalšie plochy: 3 500 m2
 • odhad hodnoty: 1 550 000 €

Zamestnanci

 • výrobní zamestnanci: 6x
 • manažérski zamestnanci: 3x

Celkové ročné tržby

 • 2020: 350 tis. €
 • 2019: 560 tis. €
 • 2018: 640 tis. €
 • 2017: 480 tis. €

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2020: – 6 tis. €
 • 2019: 45 tis. €
 • 2018: 53 tis. €
 • 2017: – 5 tis. €

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: viac ako 25 rokov

Dôvod predaja: zdravotné dôvody

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!