Stabilná česká spoločnosť zameraná na dodávky vzduchotechniky a klimatizácií

Česká republika

číslo ponuky: 230009

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 1 489 000 € (35 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
44 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
3 191 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
11 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
447 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
23

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, špecializujúca sa na montáž, opravy a rekonštrukcie chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel. Spoločnosť realizuje komplexné dodávky celých technologických riešení, od návrhu projektu, až po samotnú montáž a stavebné práce spojené s inštaláciou riešení. Spoločnosť na tomto trhu operuje už viac ako 10 rokov a má za sebou tisíce realizovaných projektov.

Spoločnosť je okrem jednoduchých inštalácií klimatizácií v domácnostiach schopná realizovať aj náročné projekty pre veľké komerčné objekty, zahŕňajúce inštalácie vzduchotechniky, chladiacej techniky a rekuperačných systémov. Spoločnosť aktuálne realizuje cca 350 inštalácií ročne, pri veľkej časti z týchto inštalácií je zmluvne zaistený servis, čo spoločnosti prináša stabilné, opakujúce sa tržby.

Veľkou pridanou hodnotou spoločnosti je zavedený kolektív zamestnancov a technické zázemie firmy. Majiteľ by bol rád, ak by nový majiteľ tento zamestnanecký tím zachoval. Veľká časť z nich sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v odbore chladiacich zariadení a súvisiacich odboroch.

Majiteľ sa aktuálne vo firme venuje obchodnej činnosti a strategickému vedeniu podniku na pol úväzku. Bude teda potrebné, aby jeho rolu nahradil nový majiteľ alebo niektorý zo zamestnancov firmy. Majiteľ je ochotný po obmedzenú dobu v spoločnosti zostať, a zabezpečiť bezproblémové odovzdanie všetkých kompetencií na nového majiteľa, následne je ochotný novému majiteľovi pomáhať v rámci externých nezávislých konzultácií.

 

Hmotný majetok

 • automobily v hodnote cca 8 mil. Kč
 • zásoby v hodnote cca 2 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy s odberateľmi a dodávateľmi
 • kompletná databáza zákazníkov
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • webové stránky, sociálne siete
 • know – how

Prenájmy

Prevádzková budova

 • rozloha: cca 760 m²
 • výška prenájmu: 74 tis. Kč/mesiac

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 23 x THP + montážni technici

Zadlženosť

 • úvery na vozidlá, súhrnná výška cca 1,0 mil. Kč

Celkové ročné tržby

 • 2020: 52 mil. Kč
 • 2021: 46 mil. Kč
 • 2022: 70 mil. Kč
 • 2023: 75 mil. Kč (predbežný odhad)

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 5,9 mil. Kč
 • 2021: 3,5 mil. Kč
 • 2022: 10,5 mil. Kč
 • 2023: 8,0 mil. Kč (predbežný odhad)

Poznámka: Prevádzková EBITDA bola vypočítaná ako prevádzkový zisk hospodárenia + odpisy.

Ostatné informácie

 • História: 10+ rokov
 • Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iné aktivity
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.