Stavebná spoločnosť so špecializáciou na dopravné a pozemné stavby

Moravskoslezský kraj, ČR

číslo ponuky: 210003

Utlumení činnosti
Fotografia je ilustračná
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
723 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
64 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
16

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v stavebnej spoločnosti so zameraním na dodávku komplexných stavebných prác so špecializáciou na dopravné a iné pozemné stavby. Ide o zavedenú a v regióne známu stavebnú spoločnosť s dlhoročnou tradíciou.

Spoločnosť vlastní komplex budov s rozlohou viac ako 3 000 metrov štvorcových. Hodnota týchto budov bola odhadnutá na 44 mil. Kč. Firma má tiež svoje recyklačné stredisko, zázemie na skladovanie stavebného materiálu a administratívne priestory. Spoločnosť má zároveň v prenájme betonáreň, ktorú si prenajíma za cca 300 tis. Kč / rok.

Čo sa týka zloženia zákaziek, cca 60 % objemu zákaziek sú verejné zákazky (zadávatelia sú obce a mestá), 30 % prác je realizovaných pre súkromné právnické osoby, 10 % pre fyzické osoby. Spoločnosť vlastní certifikáty ISO:9001 a STN EN ISO:14001.

Dôvodom predaja je vyšší vek spoločníka a absencia nástupcu.

Aktuálne firma postupne utlmuje svoju činnosť, znižuje stav zamestnancov ak 12/2022 plánuje činnosť plne ukončiť. Po tomto dátume bude možné odkúpiť len nehnuteľnosti a majetok spoločnosti.

Hmotný majetok

 • stavebné stroje a iný hmotný majetok v hodnote cca 5 mil. Kč
 • bagrnakladače 2 ks (JCB 3CX, TEREX)
 • MAN valník s hydraulickou rukou
 • MB AXOR 4×4 – nosič kontajnerov
 • búracie kladivo
 • T 815 sklápač
 • el. kompresor, el. centrála, vibračná technika, rezačky asfaltov
 • zásoby v hodnote cca 950 tis. Kč

Nehmotný majetok

 • dobré meno v regióne
 • kontakty na zákazníkov a objednávateľov
 • webové stránky, domény
 • stabilný pracovný tím
 • know – how

Nehnuteľnosti

Budovy:

 • administratívna a sociálna budova (obstavaný priestor) 2.655 m3
 • budovy na výrobu 5.661 m3
 • budovy na skladovanie 6.158 m3
 • prístrešky 4.617 m3
 • oceľové haly 3.600 m3
 • spevnené plochy 2.548 m2
 • cestná váha

Pozemky: 

 • ostatná plocha (komunikácia) 1.969 m2
 • záhrada 639 m2
 • zastavaná plocha a nádvorie 6.038 m2
 • ostatná plocha (manipulačná pl.) 2.456 m2
 • zastavaná plocha a nádvorie 482 m2

Prenájmy

Betonáreň ZAPA

 • nájomné: 300.000 Kč / rok
 • nový vlastník si uzavrie s betonárnou novú zmluvu o prenájme, ak bude mať záujem

Zamestnanci

 • 15 pracovníkov

Zadlženosť

 • žiadna zadlženosť

Celkové ročné tržby

 • 2017: 48 mil. Kč
 • 2018: 52 mil. Kč
 • 2019: 33 mil. Kč
 • 2020: 22 mil. Kč (vplyv koronaviru)
 • 2021: 21 mil. Kč (vplyv koronaviru)
 • 2022: zazmluvnené zákazky v objeme zatiaľ cca 14 mil. Kč

Reálny ročný zisk (EBITDA)

 • 2017 – 2019: cca 2 mil. Kč /rok
 • 2020: cca 800 tis. Kč
 • 2021: zisk pred optimalizáciou 1.950 tis. Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 30+ rokov
 • Dôvod predaja: dôchodkový vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.