Stavební společnost se specializací na dopravní a pozemní stavby

Moravskoslezský kraj, ČR

číslo nabídky: 210003

Utlumení činnosti
Fotografie je ilustrační
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 €
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
857 000 €
Historie
Délka fungování podniku.
32 rokov
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
80 000 €
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
16

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve stavební společnosti se zaměřením na dodávku komplexních stavebních prací se specializací na dopravní a jiné pozemní stavby. Jedná se o zavedenou a v regionu známou stavební společnost s dlouholetou tradicí.

Společnost vlastní komplex budov o rozloze více než 3000 metrů čtverečních. Hodnota těchto budov byla odhadnuta na 44 mil. Kč. Firma má také své recyklační středisko, zázemí pro skladování stavebního materiálu a administrativní prostory. Společnost má zároveň v pronájmu betonárnu, kterou si pronajímá za cca 300 tis. Kč/rok. 

Co se týče složení zakázek, cca 60% objemu zakázek jsou veřejné zakázky (zadavatelé jsou obce a města), 30 % prací je realizováno pro soukromé právnické osoby, 10% pro fyzické osoby. Společnost vlastní certifikáty ISO:9001 a ČSN EN ISO:14001.

Důvodem prodeje je vyšší věk společníka a absence nástupce.

Aktuálně firma postupně utlmuje svou činnost, snižuje stav zaměstnanců a k 12/2022 plánuje činnost plně ukončit. Po tomto datu bude možné odkoupit jenom nemovitosti a majetek společnosti.

Hmotný majetek

 • stavební stroje a jiný hmotný majetek v hodnotě cca 5 mil. Kč
 • bagrnakladače 2 ks (JCB 3CX, TEREX)
 • MAN valník s hydraulickou rukou
 • MB AXOR 4×4 – nosič kontejnerů
 • bourací kladivo
 • T 815 sklápěč
 • el. kompresor, el. centrála, vibrační technika, řezačky asfaltů
 • zásoby v hodnotě cca 950 tis. Kč

Nehmotný majetek

 • dobré jméno v regionu
 • kontakty na zákazníky a objednávatele
 • webové stránky, domény
 • stabilný pracovní tým
 • know – how

Nemovitosti

Budovy:

 • administrativní a sociální budova (obestavěný prostor) 2.655 m3
 • budovy pro výrobu 5.661 m3
 • budovy pro skladování 6.158 m3
 • přístřešky 4.617 m3
 • ocelové haly 3.600 m3
 • zpevněné plochy 2.548 m2
 • silniční váha

Pozemky: 

 • ostatní plocha (komunikace) 1.969 m2
 • zahrada 639 m2
 • zastavěná plocha a nádvoří 6.038 m2
 • ostatní plocha (manipulační pl.) 2.456 m2
 • zastavěná plocha a nádvoří 482 m2

Pronájmy

Betonárna ZAPA

 • nájemné: 300 000 Kč / rok
 • nový vlastník si uzavře s betonárnou novou smlouvu o pronájmu, pokud bude mít zájem

Zaměstnanci

 • 15 pracovníků

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2017: 48 mil. Kč
 • 2018: 52 mil. Kč
 • 2019: 33 mil. Kč
 • 2020: 22 mil. Kč (vliv koronaviru)
 • 2021: 21 mil. Kč (vliv koronaviru)
 • 2022: nasmlouvané zakázky v objemu zatím cca 14 mil. Kč

Reálný roční zisk (EBITDA)

 • 2017 – 2019: cca 2 mil. Kč/rok
 • 2020: cca 800 tis. Kč 
 • 2021: zisk před optimalizací 1.950 tis. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 30+ let

Důvod prodeje: důchodový věk majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!