Stavební společnost zaměřená na inženýrské sítě a dopravní stavby

Moravskoslezský kraj, ČR

číslo ponuky: 180051

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 2 649 000 € (64 900 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
3 878 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
50

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% akcií ve společnosti zaměřené na inženýrské sítě a dopravní stavby. Společnost se od roku 1990 postupně transformovala ze spol. s.r.o. do nynější podoby akciové společnosti, jejíž roční obrat se ve stavební výrobě pohybuje v rozmezí 100-150.000 000 Kč a zaměstnává cca 73 zaměstnanců.

Zaměření činnosti je především na stavební výrobou v oblasti inženýrských sítí, zpevněných ploch, pozemních staveb, průmyslových staveb, ale i demolice a zajišťování starých důlních děl. Dále na dopravní stavby, opravy cest, chodníků, komunikací a mostů, protlaky a podvrty pod komunikacemi, provádění litých asfaltů, obalové směsi, zámkové dlažby, výstavba betonových ploch, hřišť, chodníků. Také stavby inženýrských služeb, výstavba, rekonstrukce a opravy kanalizačních řádů, vodovodů, plynovodů, rekonstrukce a výstavba teplovodních kanálů, výkopové práce montáže bednění a základů, úpravy terénů. Pozemní stavby, výstavba, opravy a rekonstrukce průmyslových staveb, výstavba a rekonstrukce rodinných domků. Výstavba čističek a odpadních vod a izolace.  Zajištění a likvidace starých důlních děl a následků bývalé hornické činnosti na povrchu, sanace a rekultivace odvalů a odkališť. 

Během svého dlouhodobého působení na stavebním trhu zrealizovala společnost mnoho významných stavebních děl. 

Společnost disponuje vlastním rozsáhlým strojovým parkem, který zahrnuje stroje pro výkopové práce (rypadla, nakladače), nákladní vozidla, užitková dodávková vozidla a malou mechanizaci. V sídle společnosti je rovněž rozsáhlé zázemí skladů a skladovacích ploch. 

Další informace pro vážné zájemce u business brokera na vyžádání.

Hmotný majetek

 • Pozemky
 • 2 haly (sklady, dílny)
 • Vila – prodejny, sklady
 • rozsáhlé strojní vybavení bagry Cat
 • jeřáb, traktorbagry
 • nákladní auta (Man S3, Tatra, Avia, s hydraulickou rukou, kontejnerová)
 • další vozidla (transity, škoda Octavia)
 • další nářadí, vybavení

Nehmotný majetek

 • Obchodní know how 
 • databáze klientů
 • webové stránky

Zaměstnanci

 • 73
 • z toho min 65 pracovníci stavební výroby
 • min 8 vedoucích THP, z toho 3 VŠ (fakulta stavební, fakulta hornicko-geologická).

Celkové roční tržby

 • cca 95 000 000 Kč

Pronájmy

 • všechny budovy i pozemky využívané společností jsou ve vlastnictví současného majitele

Hodnocení Business Brokera

Díky dlouhé historii podnikání majitele je podnik velmi dobře rozjetý, má řadu referencí, zaběhnuté procesy. Není tedy potřeba přímá účast majitele na fungování, ale možnost řešit jen strategické rozvojové aktivity, jednání s klíčovými klienty apod. 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.