Strojní výroba speciálních technologických zařízení a ocelových konstrukcí

Olomoucký kraj, ČR

číslo ponuky: 170020

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 816 000 € (20 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 184 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
17 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
188 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
20

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zaměřená zejména na dodávku a montáže technologických ocelových konstrukcí a speciálních technologických zařízení. Společnost platí v regionu střední Moravy za zavedenou firmu s několikaletou tradicí.

Společnost funguje již devátým rokem a mezi svými obchodními partnery má velmi dobrou pověst, z čehož vyplývá, že většina zakázek pochází od stabilních odběratelů. Za zmínku stojí i to, že společnost spolupracuje s několika zahraničními odběrateli.

Strojírenská společnost sídlí v průmyslovém areálu, jehož celková výměra je 25 000 m2. Areál je situován na lukrativním místě nedaleko dálnice. Součástí areálu je výrobní hala s administrativní budovou o výměře přibližně 3500 m2. Veškeré prostory nutné pro běžný chod společnosti by byly novému majiteli pronajímány za předem dohodnutou cenu. V případě zájmu investora by stávající majitel byl ochoten přistoupit i na odkup celého areálu s veškerými pozemky a nemovitostmi.

Nynější majitel investoval do rozvoje společnosti v posledních letech nemalé finanční prostředky. Za zmínku stojí určitě rekonstrukce sociálního zařízení a topení v administrativní budově. Dále rekonstrukce světlíků, oken, trafostanice či rozšíření výrobních hal a výstavby skladu na biomasu. Největší investice za poslední roky byla spojena s výstavbou kotelny na biomasu.

Do budoucna jsou v plánu další investice, které by měly navýšit výrobní kapacitu společnosti a zefektivnit výrobní procesy. V ideálním případě by byly veškeré investice komunikovány s novým majitelem společnosti, tak, aby vše vedlo k celkovému rozvoji firmy.

Z nehmotného majetku budou k dispozici zejména webové stránky, databáze kontaktů na odběratele a dodavatele, know-how, licence a v neposlední řadě dobré jméno u zákazníků.

V podniku je momentálně zaměstnáno 20 zaměstnanců. Přáním majitele je, aby přibližně polovina z těchto zaměstnanců zůstala i po prodeji ve společnosti, jelikož v nich vidí velmi zajímavou přidanou hodnotu do budoucna pro nového majitele.

Činnost současného majitele je převážně manažerská a obchodní. Ve výrobě má odpovědného zástupce. Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Důležité je zmínit, že společnost by po prodeji novému majiteli nebyla zatížena žádným dluhem. Současný majitel je ochotný nového majitele zaškolit a na chodu společnosti se podílet po dobu několika následujících měsíců po prodeji.

Roční obrat společnosti je stabilní a již několik let se průměrně drží okolo 22 milionů Kč.

Majitel prodává firmu ze zdravotních a rodinných důvodů.

Majetek

Hmotný majetek

 • 1x nákladní automobil
 • 3x osobní automobil
 • 1x dodávka
 • strojní vybavení

Nehmotný majetek

 • webové stránky
 • seznam odběratelů a dodavatelů
 • know-how
 • rozpracované zakázky

Pronájmy

Budova výroby s administrativní budovou: 3 500 m²

 • nájemné: 90 000 Kč / měsíc

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců: 20

Finance

Celkové roční tržby

 • 2015: 29 000 000 Kč
 • 2014: 24 500 000 Kč
 • 2013: 17 350 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2015: 4 600 000 Kč
 • 2014: – 1 100 000 Kč
 • 2013: 2 100 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 9 let

Důvod prodeje: zdravotní problémy

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl s.r.o. 

 

Hodnocení Business Brokera

Jedná se o prosperující strojírenskou společnost se zajímavými zakázkami do budoucnu. Velmi cenné pro potencionálního investora mohou být také dlouhodobé obchodní vztahy s odběrateli ze zahraničí. Velkou devizou společnosti je bezpochyby zkušenost s výrobou složitějších technologických celků, do kterých se jiné firmy jen tak nepustí. Výsledkem výše zmíněného je určitá konkurenční výhoda v získávání výnosnějších zakázek oproti konkurenci.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.