Technologická firma prevádzkujúca vlastnú e-mailingovú aplikáciu

Česká republika

číslo ponuky: 190016

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 106 000 € (2 500 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
60 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
10 rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
1

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zameranej na vývoj a prevádzku webovej aplikácie pre hromadnú rozosielku marketingových emailov. Táto technologická firma na predaj bola založená pred cca 5 rokmi, a vyvíja overený a pôvodný český softvér.

Hlavným produktom spoločnosti je e-mailingový nástroj v majetku spoločnosti, pričom vývoj a zlepšovanie produktu prebieha kontinuálne počas celej doby fungovania spoločnosti. E-mailingový nástroj je dlhodobo testovaný a prispôsobený podmienkam pre prevádzku v strednej Európe. Prostredníctvom aplikácie už bolo odoslaných viac ako pol miliardy marketingových emailov.

Spoločnosť sa zameriava najmä na trhy v strednej Európe, cieľovými zákazníckymi segmentmi sú e-commerce a korporácie. Medzi zákazníkov patria veľké české a nadnárodné firmy, ktoré služby spoločnosti využívajú dlhodobo.

Majitelia súhlasia v prechodnom období po predaji so spoluprácou a sú ochotní čo najviac pomôcť s bezproblémovým prevedením firmy, počas doby 3-6 mesiacov. V prechodnom období sa počíta najmä s kooperáciou pri prevzatí klientov, infraštruktúry pre prevádzku a vývoja aplikácie.

Dôvodom pre predaj je nedostatok času majiteľov rozvíjať projekt ďalej a orientácia ich aktivít na iné projekty. Majitelia pripúšťajú aj možnosť predaja iba aplikácie bez spoločnosti, alebo iba prevod aktuálnej klientely.

Hmotný majetok

 • hardvér

Nehmotný majetok

 • softvér – vyladená mailingová aplikácia
 • portfólio pravidelne platiacich zákazníkov
 • kontakty na klientov
 • databáza kontaktov
 • certifikácia ISO
 • webová prezentácia

Zamestnanci

 • počet zamestnancov 1x HPP

Zadlženosť

 • žiadna, všetky dlhy budú pred predajom splatené

Celkové ročné tržby

 • 2017: 1,5 mil. Kč
 • 2018: 1,4 mil. Kč
 • 2019: 1,7 mil. Kč
 • 2020: 1,8 mil. Kč
 • 2021: 2,5 mil. Kč
 • 2022: 2,4 mi. Kč

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2019: 446 tis. Kč
 • 2020: 402 tis. Kč
 • 2021: 857 tis. Kč
 • 2022: 486 tis. Kč

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 6 rokov

Dôvod predaja: orientácia majiteľov na iné projekty

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100 % obchodný podiel / prípadne iba klientela / prípadne produkt

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.