Úspešné maloobchodné predajne so zdravou výživou v Prahe

Praha, ČR

číslo ponuky: 230010

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 289 000 € (6 800 000 CZK)
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako výška úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
1 660 000 €
História
Dĺžka fungovania podniku.
15 rokov
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
128 000 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer ku dňu zverejnenia ponuky.
14

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúcej sa prevádzkou zavedených maloobchodných predajní, zameraných na zdravú výživu. Samotné prevádzky spoločnosti sa nachádzajú na silne exponovaných miestach v Prahe. Najzavedenejšia predajňa funguje už viac ako 15 rokov a značka spoločnosti má medzi zákazníkmi veľmi dobrú poznateľnosť.

Predajne majú veľmi moderný a štýlový vzhľad. Sortiment predajní je zameraný na zdravé potraviny, bio potraviny, bezobalový tovar a potraviny od lokálnych dodávateľov a farmárov. Súčasťou sortimentu je aj čerstvá zelenina a mliečne výrobky od miestnych dodávateľov a bezlepkové pečivo. Predajne sa tešia veľkej obľube v rámci svojej cieľovej skupiny zákazníkov a majú svoju lojálnu zákaznícku základňu, ktorá navštevuje predajne pravidelne a generuje pre spoločnosť pravidelné tržby.

Výsledky predajní boli kvôli Covidu 2020-21 a následnej vysokej inflácii v roku 2022 poznačené poklesom záujmu o nákupy prémiových potravín v kamenných predajniach. Napriek tejto ťažkej situácii boli predajne schopné udržať pozitívne EBITDA, čo novému majiteľovi garantuje veľkú dávku istoty ohľadom ziskovosti predajní aj v najhorších časoch. Od konca roku 2022 dochádza k opätovnému stále silnejúcemu nárastu tržieb. Vďaka tomuto rastu sa predpokladá EBITDA v roku 2023 v hodnote 3 mil. Kč (aktuálna hodnota EBITDA za 1-4/2023 je 1 mil. Kč, za obdobie 11/2022-4/2023 je EBITDA 2 mil. Kč).

Vzhľadom k atraktívnemu a rastúcemu segmentu zdravých potravín sa očakáva rast v tržbách 10-15% v roku 2024 s ročnou EBITDA 4,5 mil. Kč. Strata roku 2019 je spôsobená nákladmi na otvorenie jednej z predajní.

Spoločnosť aktuálne zamestnáva 14 zamestnancov, väčšia časť z nich pracuje na pozícii predavača/predavačky. Majiteľ aktuálne v spoločnosti pracuje ako prevádzkový manažér a po predaji bude potrebné jeho rolu postupne nahradiť.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • kompletné vybavenie a fit-out predajní
 • regály, chladiace zariadenia (chladničky, vitríny)
 • pokladne, kancelárske vybavenie, PC
 • drobné vybavenie predajní (čítačky, tlačiarne, apod.)
 • zásoby v hodnote 2,2 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • zvučné meno v odbore
 • licencia na pokladničný systém
 • zaškolený pracovný tím
 • web, Facebook, Instagram

Nehnuteľnosti v prenájme

Predajne

 • rozloha predajní: cca 80 – 120 m²
 • nájomných zmluvy na ďalších 5 – 8 rokov

Zamestnanci

 • 14 x HPP
 • 2 x brigádnici

Zadlženosť

 • úvery budú splatené pred predajom

Celkové ročné tržby

 • 2020: 30,4 mil. Kč
 • 2021: 35,1 mil. Kč
 • 2022: 34,5 mil. Kč
 • 2023 (odhad) 39,0 mil. Kč (rast 11% za 1-4/2023)

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 1,1 mil. Kč
 • 2021: 2,1 mil. Kč
 • 2022: 1,3 mil. Kč
 • 2023 (odhad) 3,0 mil. Kč (1,0 mil. Kč za 1-4/2023)

Poznámka: EBITDA bola vypočítaná ako prevádzkový zisk pred započítaním odpisov a po vyňatí nákladov na majiteľa spoločnosti (automobil, telefón, mzda).

Ostatné informácie

 • História: 10+ rokov
 • Dôvod predaja: únava majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o. alebo formou predaja obchodného závodu alebo majetku
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!