Úspěšný český výrobce automatických měřících systémů

Česká republika

číslo ponuky: 230001

Stabilně v zisku
Fotografia je ilustračná
Cena podniku 776 000 € (19 000 000 CZK)
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako výška úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
653 000 €
História
Dĺžka fungovania podniku.
30 rokov
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
233 000 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer ku dňu zverejnenia ponuky.
8

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v zavedené české společnosti, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem profesionálních měřících systémů, a to jak elektronických měřících jednotek, snímačů, ale i potřebných mechanických částí. Již téměř 30 let svým zákazníkům dodává a servisuje kompletní měřící systémy potřebné k výkonu jejich činnosti. Komponenty měřících systémů jsou vlastní výroby nebo nakoupené na zahraničním i domácím trhu. Využití systémů a jejich zaměření upřesníme zájemcům po podpisu dohody o mlčenlivosti.

U všech produktů ať už měřících systémů anebo snímačů, kontinuálně pokračuje jejich vývoj. Podíl jednotlivých aktivit je zhruba následovný:

 • Vývoj – 20%
 • Výroba – 40%
 • Realizace – 25%
 • Servis – 15%

Zákazníky společnosti jsou zejména české výskumní ústavy, laboratoře a obdobné instituce, některé produkty jsou ale i vyváženy přímo nebo prostřednictvím dealerů do celého světa (stovky ks ročně). Významné zákazníky má společnost např. v Rakousku, nebo v Turecku.

Společnost má má v současné době 8 zaměstnanců. Jedná se o tým vysoce odborných pracovníků , kteří znají svou úlohu při výrobě, montáži a servisu meřících systémů. 

Společnosti sídlí v pronajatých prostorách s nájemným domluveným ve stálé ceně na další 3 roky. Součástí pronajatých prostor je i testovací pozemek vedle sídla společnosti. Do majetku společnosti patří lisovací a vstřikovací formy, přípravky a pomocná zařízení pro výrobu, kde je společnost jejich majitelem. Společnost vlastní též veškeré technické vybavení pro práci, ať už jde o vývoj, projekci, kalibraci, montáž, seřizování, opravy , testování apod. Důležitou součástí nehmotného majetku jsou znalosti o technologických postupech výroby a databáze zavedených a osvědčených subdodavatelů. 

Přes své úspěchy v dané oblasti, má společnost stále velké rezervy v dalším rozvoji své činnosti, především v oblasti dalšího obchodu mimo území ČR. Přestože společnost nevyužívá žádnou velkou reklamu, o zakázky není nouze a výrobní a servisní kapacita společnosti je vytížena (společnost musela v některých letech některé zakázky odmítat). Vhodným propojením se společností s obdobným výrobním programem by se vytvořila možnost významného dalšího rozvoje. Společnost aktuálně ke svému financování nevyužívá žádné bankovní půjčky nebo dotace a tedy nemá z toho vyplývající povinnosti.

Zájemce o tuto společnost má příležitost akvírovat zavedenou, zdravou společnost bez dluhů, která v daném segmentu vývoje, výroby, dodávek a servisu působí dnes již téměř 30 let na předních pozicích v ČR. Zájemce získá též ucelené know-how pro vývoj, výrobu, kalibraci profesionálních měřících systémů i vybraných snímačů.

Důvodem pro prodej společnosti je vyšší věk majitele. Majitel je samozřejmě ochoten působit ve firmě po omezenou dobu i po prodeji a zajistit tak kontinuální předání podniku do rukou nového majitele příp. majitelů. Součástí uvedené ceny je hmotný majetek, know-how, smluvní vztahy a pracovní kapitál (pohledávky, zásoby, závazky z obchodních vztahů), součástí uvedené ceny není přebytečná neprovozní hotovost na účtech společnosti.

V případě zájmu je možné s majiteli domluvit i rozložení platby převodní ceny v čase. Minimálně 60% z požadované ceny bude ale potřebné uhradit ihned při převodu Společnosti.

Přehled finančních výsledků společnosti

Další informace

Hmotný majetek

 • zařízení pro výrobu
 • přístroje pro kalibraci a kontrolu
 • formy pro výlisky
 • 2x automobil
 • kancelářské vybavení

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • ochranná značka
 • různé certifikace
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • webové stránky
 • know – how

Pronájmy

Výrobní budova

 • pronájem na dobu neurčitou s předkupním právem
 • výše pronájmu: 55 tis. Kč/měsíčně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 8

Zadluženost

 • žádná

Celkové roční tržby

 • 2020: 16 mil. Kč
 • 2021: 16 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2020: 3,8 mil. Kč
 • 2021: 4,7 mil. Kč
 • 2022: 5,7 mil. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 30+ let
 • Důvod prodeje: vyšší věk majitele
 • právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!