Úspešný český výrobca automatických meracích systémov

Česká republika

číslo ponuky: 230001

Stabilně v zisku
Fotografia je ilustračná
Cena podniku 809 000 € (19 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
477 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
170 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
8

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v zavedenej českej spoločnosti, zaoberajúcej sa vývojom, výrobou a predajom profesionálnych meracích systémov, a to ako elektronických meracích jednotiek, snímačov, tak aj potrebných mechanických častí. Už takmer 30 rokov svojim zákazníkom dodáva a servisuje kompletné meracie systémy potrebné na výkon ich činnosti. Komponenty meracích systémov sú vlastnej výroby, alebo nakúpené na zahraničnom aj domácom trhu. Využitie systémov a ich zameranie upresníme záujemcom po podpise dohody o mlčanlivosti.

U všetkých produktov, či už meracích systémov alebo snímačov, kontinuálne pokračuje ich vývoj. Podiel jednotlivých aktivít je zhruba nasledovný:

 • Vývoj – 20%
 • Výroba – 40%
 • Realizácia – 25%
 • Servis – 15%

Zákazníkmi spoločnosti sú najmä české výskumné ústavy, laboratóriá a obdobné inštitúcie, niektoré produkty sú ale aj vyvážané priamo alebo prostredníctvom dílerov do celého sveta (stovky ks ročne). Významných zákazníkov má spoločnosť napr. v Rakúsku, alebo v Turecku.

Spoločnosť má v súčasnej dobe 8 zamestnancov. Jedná sa o tím vysoko odborných pracovníkov, ktorí poznajú svoju úlohu pri výrobe, montáži a servise meracích systémov.

Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch s nájomným dohodnutým v stálej cene na ďalšie 3 roky. Súčasťou prenajatých priestorov je aj testovací pozemok vedľa sídla spoločnosti. Do majetku spoločnosti patria lisovacie a vstrekovacie formy, prípravky a pomocné zariadenia na výrobu, kde je spoločnosť ich majiteľom. Spoločnosť vlastní tiež všetko technické vybavenie pre prácu, či už ide o vývoj, projekciu, kalibráciu, montáž, nastavovanie, opravy, testovanie a pod. Dôležitou súčasťou nehmotného majetku sú znalosti o technologických postupoch výroby a databázy zavedených a osvedčených subdodávateľov.

Napriek svojim úspechom v danej oblasti, má spoločnosť stále veľké rezervy v ďalšom rozvoji svojej činnosti, predovšetkým v oblasti ďalšieho obchodu mimo územia ČR. Napriek tomu, že spoločnosť nevyužíva žiadnu veľkú reklamu, o zákazky nie je núdza a výrobná a servisná kapacita spoločnosti je vyťažená (spoločnosť musela v niektorých rokoch niektoré zákazky odmietať). Vhodným prepojením so spoločnosťou s obdobným výrobným programom by sa vytvorila možnosť významného ďalšieho rozvoja. Spoločnosť aktuálne na svoje financovanie nevyužíva žiadne bankové pôžičky alebo dotácie a teda nemá z toho vyplývajúce povinnosti.

Záujemca o túto spoločnosť má príležitosť akvírovať zavedenú, zdravú spoločnosť bez dlhov, ktorá v danom segmente vývoja, výroby, dodávok a servisu pôsobí dnes už takmer 30 rokov na popredných pozíciách v ČR. Záujemca získa tiež ucelené know-how pre vývoj, výrobu, kalibráciu profesionálnych meracích systémov aj vybraných snímačov.

Dôvodom pre predaj spoločnosti je vyšší vek majiteľa. Majiteľ je samozrejme ochotný pôsobiť vo firme po obmedzenú dobu aj po predaji a zaistiť tak kontinuálne odovzdanie podniku do rúk nového majiteľa príp. majiteľov. Súčasťou uvedenej ceny je hmotný majetok, know-how, zmluvné vzťahy a pracovný kapitál (pohľadávky, zásoby, záväzky z obchodných vzťahov), súčasťou uvedenej ceny nie je prebytočná neprevádzková hotovosť na účtoch spoločnosti.

V prípade záujmu je možné s majiteľmi dohodnúť aj rozloženie platby prevodnej ceny v čase. Minimálne 60% z požadovanej ceny bude ale potrebné uhradiť ihneď pri prevode Spoločnosti.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • zariadenia na výrobu
 • prístroje na kalibráciu a kontrolu
 • formy pre výlisky
 • 2x automobil
 • kancelárske vybavenie

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • ochranná značka
 • rôzne certifikácie
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • webové stránky
 • know – how

Prenájmy

Výrobná budova

 • prenájom na dobu neurčitú s predkupným právom
 • výška prenájmu: 55 tis. Kč/mesačne

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 8

Zadlženosť

 • žiadna

Celkové ročné tržby

 • 2020: 16 mil. Kč
 • 2021: 16 mil. Kč
 • 2022: 11,2 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 3,8 mil. Kč
 • 2021: 4,7 mil. Kč
 • 2022: 4,0 mil. Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 30+ rokov
 • Dôvod predaja: vyšší vek majiteľa
 • právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.