MENU ☰

Výroba a predaj kancelárskych stoličiek

Bratislavský kraj, Slovenská republika

číslo ponuky: 190041

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 80 000 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
243 000 €
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
21 000 €
Aktíva
Celková výška dlhodobého a obežného majetku vo firme, vyjadrená v netto účtovných hodnotách.
na vyžiadanie
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
3

Stabilne v zisku

Viac ako 25 rokov histórie

Výborné referencie

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na výrobu a predaj kancelárskych stoličiek. Spoločnosť pôsobí na trhu už 27 rokov a svoje produkty dodáva nie len jednotlivcom ale aj veľkým firmám do kancelárií. Mnohé s produktov spoločnosť vyrába sama a ostatné dováža zo zahraničia priamo od kvalitných európskych výrobcov.

V majetku spoločnosti sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré slúžia ako sklad a dielňa. Tieto nehnuteľnosti majú odhadovanú hodnotu 230 000 € a môžu, ale nemusia byť súčasťou predaja. Okrem toho si spoločnosť prenajíma predajné priestory o veľkosti 200 m2. V majetku sa tiež nachádza vybavenie dielne a predajne, komponenty na výrobu, automobil a zásoby tovaru v hodnote približne 30 000 €.

Z nehmotného majetku sú hodnotnou súčasťou podniku zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi, široká databáza zákazníkov, moderné webové stránky a najmä hodnotné dlhoročné know-how.

Vo firme pracujú traja zamestnanci. Súčasný majiteľ vykonáva funkciu konateľa, v ktorej ho bude musieť nahradiť nový majiteľ. Spoločnosť je ináč plne funkčná a ihneď dostupná na prevod novému vlastníkovi.

Hmotný majetok

 • vybavenie dielne
 • automobil
 • komponenty na výrobu
 • tovar v hodnote cca 30 000 €

Nehmotný majetok

 • zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi
 • databáza zákazníkov
 • webové stránky, domény
 • know-how

Nemovitosti

 • môžu ale nemusia byť súčasťou predaja
 • sklad, dielne, pozemok
 • rozloha budov: 500 m2
 • rozloha pozemku: 1 200 m2
 • odhad hodnoty: 230 000 €

Prenájmy

Predajňa:

 • rozloha: 200 m²
 • nájomné: 1 200 € / mesiac

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 3

Celkové ročné tržby

 • 2018: 228 tis. €
 • 2017: 240 tis. €
 • 2016: 232 tis. €
 • 2015: 274 tis. €

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2018: 20 tis. €
 • 2017: 22 tis. €
 • 2016: 20,6 tis. €
 • 2015: 21,5 tis. €

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 27 rokov

Dôvod predaja: rodinné dôvody

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Hodnotenie business brokera

Spoločnosť pôsobí na trhu dlhé roky, medzi zákazníkmi má dobré meno a jej výkon je stabilizovaný. Príležitosť môže byť vhodná napr. pre firmu s podobným zameraním, ale tiež pre jednotlivca, ktorý sa bude aktívne venovať rozvoju firmy, čím urýchli návratnosť svojej investície.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ

zástupca pre: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!


Súhlasím s pravidelným zasielaním nových ponúk firiem na predaj.