Výroba a predaj kancelárskych stoličiek

Bratislavský kraj, SR

číslo ponuky: 190041

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 83 000 € (2 040 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
253 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
22 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
3

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na výrobu a predaj kancelárskych stoličiek. Spoločnosť pôsobí na trhu už 27 rokov a svoje produkty dodáva nie len jednotlivcom ale aj veľkým firmám do kancelárií. Mnohé s produktov spoločnosť vyrába sama a ostatné dováža zo zahraničia priamo od kvalitných európskych výrobcov.

V majetku spoločnosti sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré slúžia ako sklad a dielňa. Tieto nehnuteľnosti majú odhadovanú hodnotu 230 000 € a môžu, ale nemusia byť súčasťou predaja. Okrem toho si spoločnosť prenajíma predajné priestory o veľkosti 200 m2. V majetku sa tiež nachádza vybavenie dielne a predajne, komponenty na výrobu, automobil a zásoby tovaru v hodnote približne 30 000 €.

Z nehmotného majetku sú hodnotnou súčasťou podniku zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi, široká databáza zákazníkov, moderné webové stránky a najmä hodnotné dlhoročné know-how.

Vo firme pracujú traja zamestnanci. Súčasný majiteľ vykonáva funkciu konateľa, v ktorej ho bude musieť nahradiť nový majiteľ. Spoločnosť je ináč plne funkčná a ihneď dostupná na prevod novému vlastníkovi.

Hmotný majetok

 • vybavenie dielne
 • automobil
 • komponenty na výrobu
 • tovar v hodnote cca 30 000 €

Nehmotný majetok

 • zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi
 • databáza zákazníkov
 • webové stránky, domény
 • know-how

Nemovitosti

 • môžu ale nemusia byť súčasťou predaja
 • sklad, dielne, pozemok
 • rozloha budov: 500 m2
 • rozloha pozemku: 1 200 m2
 • odhad hodnoty: 230 000 €

Prenájmy

Predajňa:

 • rozloha: 200 m²
 • nájomné: 1 200 € / mesiac

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 3

Celkové ročné tržby

 • 2018: 228 tis. €
 • 2017: 240 tis. €
 • 2016: 232 tis. €
 • 2015: 274 tis. €

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2018: 20 tis. €
 • 2017: 22 tis. €
 • 2016: 20,6 tis. €
 • 2015: 21,5 tis. €

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 27 rokov

Dôvod predaja: rodinné dôvody

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Hodnotenie business brokera

Spoločnosť pôsobí na trhu dlhé roky, medzi zákazníkmi má dobré meno a jej výkon je stabilizovaný. Príležitosť môže byť vhodná napr. pre firmu s podobným zameraním, ale tiež pre jednotlivca, ktorý sa bude aktívne venovať rozvoju firmy, čím urýchli návratnosť svojej investície.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ spoločnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.