Výroba a predaj textilných výrobkov s dlhou históriou

Trnavský kraj, SR

číslo ponuky: 200021

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 1 433 000 € (35 100 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 102 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
30

Základné informácie

Predmetom predaja je výrobná spoločnosť na Slovensku, zameraná na výrobu a predaj jemného textilného tovaru a veľkoobchod s textilom. Spoločnosť funguje už viac než 25 rokov, za ten čas si vo svojom obore vybudovala dobré meno a známu značku. Jedná sa o jedného z najväčších výrobcov vo svojom obore. 

Väčšina produkcie spoločnosti smeruje na domáci trh, časť odberu ale tvorí aj export do krajín ako ČR, Nemecko alebo Írsko. Firma má vybudovanú sieť odberateľov, medzi ktorými je niekoľko obchodných reťazcov a väčší počet menších odberateľov. Nepriaznivé výsledky v posledných troch rokoch boli v dôsledku nedostatku pracovných síl, tento problém je už vyriešený agentúrnymi pracovníkmi a zmenenou situáciou na trhu práce.

Spoločnosť v posledných rokoch dosahuje stabilnú výšku objednávok a tržieb na konci roka 2019 a v budúcnosti sa predpokladá nárast predaja, nakoľko bol rozšírený sortiment a zaradenie luxusnejších výrobkov do stálej ponuky významného reťazca. Tiež nárast objednávok na inkontinenčné fixačné nohavičky, ktoré má firma vo výrobnom programe.

Aktuálne spoločnosť zamestnáva 30 zamestnancov, pričom tento počet sezónne doplňuje agentúrnymi pracovníkmi.

Firma vlastní výrobné nehnuteľnosti s rozlohou viac než 2000 metrov štvorcových. Podľa posudku je hodnota nehnuteľností s pozemkami približne 940 tis. EUR. Hodnotu technologického vybavenia firmy majitelia odhadujú na približne 500 tis. EUR. Tržná hodnota aktív bez zásob teda je na úrovni cca 1,4 – 1,5 mil. EUR.

Majitelia predávajú hlavne z dôvodu vyššieho veku. Majitelia sú samozrejme ochotní po nejakú dobu vo firme ostať, aby prechod pod nových majiteľov prebehol bez problémov.

Hmotný majetok

 • Technologické zariadenie firmy
 • Automobily
 • Hodnota majetku odhadom 500.000,- EUR

Nehmotný majetok

 • kontrakty s dodávateľmi (obchodné reťazce)
 • databáza klientov
 • webové stránky, domény
 • know – how

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti vo vlastníctve:

 • Prevádzková budova – 2 400 m²
 • Pozemky – 6 459 m²

Odhad hodnoty:

  • Budova 740.000,- EUR
  • Pozemky cca 200.000,-EUR

Zaměstnanci

 • Trvalí zamestnanci: cca 30x
 • Agentúrni zamestnanci: cca 5x

Zadlženosť

Typ dluhu: kontokorent

 • bude splatený pred predajom firmy

Celkové ročné tržby

 • 2019: 1,0 mil. EUR
 • 2018: 1,0 mil. EUR
 • 2017: 1,0 mil. EUR
 • 2016: 1,1 mil. EUR

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2019: cca 10 tis. EUR
 • 2018: – 100 tis. EUR
 • 2017: – 10 tis. EUR

Ostatné informácie

História: 25+ rokov

Dôvod predaja: vyšší vek majiteľov

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.