Výroba a prodej stavebního řeziva a jeho impregnace

Moravskoslezský kraj, ČR

číslo ponuky: 180048

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena nižší než suma aktiv
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
204 000 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
816 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
143 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
15

Základní informace

Předmětem prodeje je zavedená společnost, zaměřená na výrobu dřevěných hranolů, fošen, terasová prkna, střešní latě, palubky a podlahovky. Prodej paliva brikety, pelety, štípané dřevo(smrk, dub). Výroba sušených a hoblovaných hranolů, fošen a latí. Prodej OSB desky, parapety, spojovací materiály, nářadí, nátěry.

Provozovna je na severní Moravě. Tržby jsou kolem 20 mil. Kč. ročně. Slušná ziskovost kolem 20%.

Společnost má v současnosti velké množství zakázek, ze kterých si firma vybírá, je možné zvyšovat kapacitu a tím zvyšovat tržby a zisk (přijetí více lidí apod.). Dnes se vyrábí jen na jednu směnu.

Cena je také tvořena významným dlouhodobým majetkem –  velký areál, velmi dobrý stav budov, bylo hodně neinvestováno do zařízení. Dnes má tento podnik schopnost zpracovat a využít vše ze vstupního materiálu a to až po zpracování odpadu – pelety, odřezky (je o to velký zájem, viz nové typy kotlů apod.)

Stav vybavení je velmi dobrý, teoreticky není potřeba dalších 20 let investovat a podnik by fungoval. V poslední době nainvestováno do strojů 25 mil (vše z vlastních zdrojů, ne dotace). Velký areál umožňuje rozšiřování činnosti, asi další stavby, stroje.

Hmotný majetek

 • Do strojů nainvestováno přes 25 000 000 Kč. 
 • Budovy, pozemky. Odhad hodnoty 37 000 000 Kč.
 • pilnice, stolárna, kotelna, sušička řeziva, Renault Kangoo, Desta, CAT 914

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé vztahy s odběrateli
 • široká databáze zákazníků, aktuálně více zakázek, než je podnik schopen zvládat
 • webové stránky

Nemovitosti

Výrobní areál:

 • Prostory vlastních budov: 951 m2.
 • Rozloha pozemků: 24 268 m2.

Pronájmy

 • Typ nemovitostí: 3+1, sklad – venkovní + vnitřní
  Rozloha budov: 150 m2
  Rozloha pozemků: 1000 m2
  Výše nájemného: 15.293 Kč/měsíc

 

Zadluženost

 • Typ dluhu: revolving 5 000 000 Kč

Celkové roční tržby

 • průměr: 20 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • průměr: 3 500 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 22 let

Důvod prodeje: Zdravotní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Zaměstnanci

 • THP: 3 x
 • Pracovník výroby: 12 x

Hodnocení Business Brokera

Podnik je velmi dobře vybaven. Nyní je ve stavu, že dalších mnoho let nejsou potřeba další investice do strojů. Přesto je možnost podnik rozvíjet, vytěžit velké množství poptávek, rozšiřovat činnost na velkých pozemcích podniku. 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.