Webová platforma Svadba.cz prevádzkujúca svadobný plánovač a katalóg

Česká republika

číslo ponuky: 220005

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
89 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
9 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
4 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
3

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť prevádzkujúca unikátnu webovú platformu pre online plánovanie svadby. Platforma funguje na vysoko atraktívnej doméne www.svatba.cz a zahŕňa online svadobný plánovač, svadobný katalóg dodávateľov a moderný dopytový systém pre komunikáciu s jednotlivými dodávateľmi. Vďaka tejto virtuálnej platforme majú snúbenci možnosť naplánovať si svadbu jednoduchšie a efektívne komunikovať s dodávateľmi služieb.

Hlavnou hodnotou spoločnosti je už vyvinutá spomínaná softvérová platforma Svatba.cz 2.0. Do jej vývoja, zostavenia tímu, nastavenia všetkých interných nástrojov a následného uvedenia produktu na trh vrátane marketingovej podpory, bolo doteraz investovaných viac ako 12 mil. Kč. Vývoj bol inšpirovaný zahraničnými portálmi, v ČR sa jedná zatiaľ o jediný a najväčší portál tohto typu. Veľkú hodnotu má aj vlastníctvo atraktívnej domény www.svatba.cz.

Spoločnosť funguje už od roku 2015, od začiatku sa majitelia projektu sústredili na vývoj platformy, jej rast a zvyšovanie povedomia o platforme. V posledných rokoch, od roku 2020 sa už ale majitelia orientujú na monetizáciu produktu. Zároveň sa ale majitelia aktívne venujú budovaniu dominantného postavenia na slovenskom trhu. Od roku 2022 je plánovaná expanzia na Slovensko, pričom potenciál pre expanziu majú aj ďalšie trhy v strednej a východnej Európe.

Český svadobný trh kontinuálne rastie, v segmente svadieb je na ďalšie roky v ČR odhadovaný ročný obrat okolo 5 miliárd Kč bez svadobných darov a ciest. Na rozdiel od západných krajín je v ČR, SR a východnej Európe tento trh zatiaľ nedostatočne pokrytý. Spoločnosť má preto vysoký potenciál pre ďalší rast v tuzemsku aj zahraničí.

Majitelia spoločnosti majú spracovaný business plán na rast spoločnosti v rokoch 2023 až 2024. Cieľom pre najbližšie roky je postupné zvyšovanie platiacich zákazníkov a obratu. Business plán samozrejme poskytneme vážnym záujemcom o akvizícii.

Veľkou pridanou hodnotou pre prípadného investora je aj potenciálna budúca možnosť odpredať podiel v spoločnosti medzinárodnej skupine prevádzkujúcej svadobné portály v západných krajinách – táto skupina obdobné portály v jednotlivých krajinách kupuje a konsoliduje. Majitelia už boli s týmto potenciálnym investorom v spojení, a je tam otvorená komunikácia.

Nehmotný majetok

 • domény Svadba.sk, Partydo.cz, svadobnifestival.online
 • softwarová platforma Svatba.cz 2.0: Kompletný frontend a backend riešenia vrátane vlastnej administrácie všetkých troch produktov
 • web virtuálneho svadobného festivalu svadobnifestival.online
 • databáza cca 5 000 dodávateľov vedená v Pipedrive
 • databázy zákazníkov
 • kompletné know-how
 • Sociálne siete Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube
 • Všetky nastavenia a prepojenie automatizácií: Svatba.cz, Pipedrive, Smartemailing, Fapi, Slack

Zamestnanci

 • 1 CEO
 • 3 obchodníci na provízie na IČO
 • 1 zákaznícka podpora na DPP
 • 1 redakcia na IČO
 • externe podľa zadania 1 autor, 1 markeťák, 1 produkcia

Zadlženosť

 • žiadna, v minulosti boli vydané korporátne dlhopisy, ktoré budú splatené z predaja firmy. Firma bude odovzdaná bez akýchkoľvek záväzkov či iných obmedzení.

Celkové ročné tržby

 • 2021: 2,2 mil Kč (covid kríza)
 • 2022: 2,1 mil. Kč

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2021: strata 300 tis. Kč (covid kríza)
 • 2022: zisk 100 tis. Kč

Uvádzame výsledok pred započítaním nákladových úrokov, pretože úročené dlhy nebudú predmetom predaja.

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 6+ rokov
 • Dôvod predaja: dvaja z troch pôvodných majiteľov sa plne venujú inému projektu
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o., domény, databázy a kompletné know-how
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.