Zavedená a zisková spoločnosť zameraná na vedenie účtovníctva

Bratislavský kraj, SR

číslo ponuky: 210032

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 1 060 000 €
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
365 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
19 rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
193 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
6

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť, poskytujúca služby v oblasti účtovníctva, vedenia mzdovej agendy a s tým súvisiaceho poradenstva. Spoločnosť má dlhoročnú históriu, funguje už viac ako 15 rokov. Spoločnosť sídli v Bratislave, pričom v tomto regióne má firma veľmi dobré meno a stabilnú pozíciu na trhu účtovných firiem. Firma disponuje 15 rokov budovaným portfóliom klientov a dosahuje stabilne nadpriemerný zisk.

Medzi poskytované služby spoločnosti patrí najmä

 • vedenie podvojného účtovníctva
 • spracovávanie účtovných závierok
 • spracovávanie mzdovej agendy
 • osobné odborné konzultácie v oblasti účtovnej tematiky
 • online účtovníctvo a pod.

Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch o rozlohe cca 70 m2. Pre spoločnosť aktuálne pracuje 6 osôb (zamestnanci + SZČO + s.r.o.) plus 4 brigádnici na dohodu. Rola majiteľa firmy je aktuálne poradensko-konzultačného charakteru – získavanie klientov, ich nastavovanie, management personálu a všeobecná kontrola. Majiteľ sa čiastočne venuje aj konzultačnej činnosti pri komplikovanejších otázkach z oblasti účtovníctva. Aktuálne firme majiteľ venuje približne 20h týždenne, aktuálne nepoberá za túto činnosť žiadnu odmenu. Majiteľ je ochotný po odpredaji firmy po obmedzenú dobu fungovať ako konzultant firmy, s cieľom postupne znižovať jeho nasadenie na úplne nulové behom 6 mesiacov.

Klientmi spoločnosti sú zo 40 % slovenské právnické osoby, právnické osoby s materskými spoločnosťami z Nemecka a Rakúska tvoria cca 50 % a právnické osoby s materskými spoločnosťami v ČR a Maďarsku tvoria cca 10 %. Aktuálne má spoločnosť v portfóliu cca 60 stabilných zákazníkov, s ktorými má spoločnosť uzavreté zmluvy o poskytovaní služieb.

Spoločnosť kladie dôraz na individuálny prístup ku každému klientovi a preferuje dlhodobú spoluprácu s firmami v jej portfóliu. Aj pre to, a vysokú odbornosť ponúkaných služieb je fluktuácia klientov spoločnosti minimálna.

Uvedená cena zahŕňa 100% podiel v spoločnosti, na báze cash-free, debt-free. Cena bude upravená o aktuálnu hodnotu pracovného kapitálu (navýšená o hodnotu bonitných pohľadávok a hotovosti, ktorá zostane vo firme, ponížená o hodnotu záväzkov, ktoré zostanú vo firme).

Hmotný majetok

 • vybavenie kancelárie
 • pohľadávky

Nehmotný majetok

 • zmluvy s 60 klientami
 • výborné referencie
 • odborný tým zamestnancov a spolupracujúcich osôb
 • webové stránky
 • know – how

Prenájmy

Kancelárske priestory

 • rozloha: 70 m2
 • nájomné: 1 000 EUR / mesiac

Zamestnanci

 • kmeňový zamestnanec: 1x
 • spolupracujúci OSVČ: 4x
 • spolupracujúca s.r.o.: 1x
 • brigádnici na dohodu: 4x
 • zamestnanci aktuálne na materskej dovolenke: 2x

Zadlženosť

 • žiadny dlh

Celkové ročné tržby

 • 2016/2017: 254 tis. EUR
 • 2017/2018: 357 tis. EUR
 • 2019: 385 tis. EUR
 • 2020: 330 tis. EUR
 • 2021 (odhad): 360 tis. EUR

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2016/2017: cca 112 tis. EUR
 • 2017/2018: cca 178 tis. EUR
 • 2019: cca 212 tis. EUR
 • 2020: cca 153 tis. EUR
 • 2021 (odhad): cca 165 tis. EUR

Ostatné informácie

História: 15 rokov

Důvod prodeje: zameranie na iné podnikanie

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.