Zavedené železiarstvo pri Bratislave so stabilnou ziskovosťou

Bratislavský kraj, SR

číslo ponuky: 230022

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 95 000 €
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
204 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
26 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
2

Základné informácie

Predmetom predaja je zavedené a zákazníkmi obľúbené železiarstvo v okrese Pezinok na Slovensku. Spoločnosť funguje už dlhú dobu a má svojich stabilných zákazníkov.

Spoločnosť sa venuje najmä veľkoobchodu a maloobchodu s náradím a materiálom, čiastočne sa venuje aj prevádzke požičovne náradia. Do predajného portfólia patria napríklad:

 • skrutkovače
 • kliešte
 • kladivá
 • zošívačky
 • kľúče
 • vrtáky a nožíky
 • murárske náradie
 • upevňovacie systémy
 • spojovací materiál
 • izolácie atď.

Vo firme pôsobia aktuálne dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci. V prípade potreby alebo dovolenky sa berie dohodár. Aktuálne drží spoločnosť zásoby v obstarávacej hodnote až 84,5 tis. EUR, hodnota sa môže v čase meniť. Firma sídli v priestoroch, ktoré má v dlhodobom podnájme za výhodnú cenu.

Súčasný majiteľ sa vo firme stará iba o námatkové kontroly zamestnancov niekoľko krát do mesiaca, okrem toho je železiarstvo samostatné a nezávislé od majiteľa. Majiteľ predáva z dôvodu orientácie na iný business a nedostatku času sa venovať vedeniu železiarstva.

Hmotný majetok

 • sklad v hodnote 84 500 EUR
 • zariadenie predajne:
  • predajné pulty
  • regále
  • počítacie váhy v odhadovanej hodnote 5 000 EUR
 • požičovňa náradia

Nehmotný majetok

 • stabilné portfólio zákazníkov
 • dlhá história
 • know – how

Prenájmy

Maloobchodná predajňa:

 • plocha: 176 m²

Zamestnanci

 • Vedúci predajne: 1x
 • Predavač: 1x

Zadlženosť

 • žiadny dlh

Celkové ročné tržby

 • 2020: 193 tis. EUR
 • 2021: 192 tis. EUR
 • 2022: 204 tis. EUR
 • 2023 (odhad): 184 tis. EUR

Výsledok hospodárenia

 • 2020: 30 tis. EUR
 • 2021: 22 tis. EUR
 • 2022: 26 tis. EUR
 • 2023 (odhad): 20 tis. EUR

Ostatné informácie

 • História: 20+ rokov
 • Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iný business
 • Právna forma: obchodný závod / podnik
 • Predmet predaja: predaj podniku / obchodného závodu
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.