Zisková síť fitness center pro ženy s 20+ pobočkami

Praha, ČR

číslo nabídky: 190025

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Nová nižší cena
Cena podniku 645 000 € (15 800 000 CZK)
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 €
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
759 000 €
Historie
Délka fungování podniku.
14 rokov
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
133 000 €
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
10

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost provozující síť značkových fitness center s více než 10-letou historií. Společnost vlastní čtyři fitness centra, dalších více než 15 fitness center po republice je provozováno pod frančízovou smlouvou. Frančízanti platí společnosti pravidelné licenční poplatky na měsíční bázi, což představuje nezanedbatelnou část tržeb společnosti. Značka fitness center je v ČR zavedená a dobře známá.

Díky rychlému rozšíření sítě poboček vykazuje společnost již od druhého roku fungování kladný zisk. Tržby i zisk společnosti kontinuálně rostou již čtvrtým rokem. Pro nového majitele se otevírá více možností dalšího růstu společnosti, jako například otevření většího počtu vlastních poboček, rozšíření sítě poboček na Slovensku, nebo rozšíření konceptu do ostatních států. 

Společnost spolupracuje v současné době s 24 zaměstnanci či externími spolupracovníky, zejména jednotliví trenéři spolupracují se společností jako OSVČ.

Společnost je financována výhradně z vlastních zdrojů, a to ponecháním nerozděleného zisku ve společnosti. Společnosti nevyužívá žádnou formu bankovního financování. Společnost nemá žádné závazky vůči státu a nevede žádné soudní spory.

Důvodem prodeje je orientace majitelů na podnikání v úplně jiném odvětví.

Hmotný majetek

 • Soubor strojů a trenažerů – cca 2 700 000 Kč
 • jiné vybavení – cca 250 000 Kč

Nehmotný majetek

 • zavedená značka
 • stabilní klientela
 • smlouvy s frančízanty
 • smlouva s master frančízou

Nemovitosti

 • společnost nevlastní žádné nemovitosti

Zaměstnanci

 • Jednatelé: 2x
 • Trenéři a spolupracující trenéři (OSVČ): 16x
 • Účetní, marketing a administrativa: 3x
 • Recepční: 3x

Zadluženost

 • žádné zadlužení

Průměrné roční tržby

 • 2015 – 2019: 20 mil. Kč

Průměrný roční zisk (EBITDA)

 • 2015 – 2019: 3 – 4,5 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 10 let

Důvod prodeje: orientace majitelů na jiné podnikání

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!