Nákladná doprava so zameraním na sypké materiály

Slovenská republika

číslo ponuky: 200006

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
0 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
9 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
0 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
14

Základné informácie

Predmetom predaja je dopravná spoločnosť, ktorá sa zameriava na vnútroštátnu aj medzinárodnú kamiónovú dopravu, so zameraním na prepravu sypkých materiálov v silocisternách. Firma je na trhu už viac ako 5 rokov a jej tržby a zisk každým rokom rastú. Štáty, do ktorých spoločnosť vozí sú prevažne Slovensko, Rakúsko, Česko a Nemecko a jej kamióny ročne najazdia viac ako 1 milión kilometrov.

Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch, v ktorých sa nachádzajú kancelárie. Medzi hmotný majetok spoločnosti patrí 13 súprav (ťahač – náves) a jeden osobný automobil, celkovo v hodnote cca 620 000 €. Vozidlá sú vybavené sledovacím systémom GPS.

Spoločnosť momentálne zamestnáva 12 vodičov a dvoch riadiacich pracovníkov, ktorých zamestnanosť sa predpokladá aj po predaji. Operatívny chod spoločnosti je teda zabezpečený a majiteľ sa venuje iba strategickému riadeniu firmy a kontrolnej činnosti, čo nie je časovo náročné (5 – 10 hod. / týždeň).

K predaju firmy sa majiteľ rozhodol kvôli svojim iným podnikateľským aktivitám. Spoločnosť je však úplne funkčná a môže bez prestania fungovať hneď po nadobudnutí novým majiteľom.

Spoločnosť je vhodná napr. pre zabehnutú dopravnú firma s vybudovanou administratívou. Vďaka úsporám z rozsahu by spoločnosť dokázala znížiť náklady napr. na vedenie účtovníctva, prenájom kancelárie, personál v administratíve, čím by sa podľa odhadov majiteľa navýšil zisk o viac než 65 000 € ročne.

Pridanou hodnotou podniku je naviac:

 • prístup k inak uzatvorenému trhu prepravy sypkých stavebných hmôt,
 • pomerne moderný vozový park (vrátane dvoch úplne nových ťahačov Volvo),
 • udržateľný biznis model s nadpriemernou EBITDA okolo 20 % (po započítaní úspor z rozsahu pravdepodobne aj viac),
 • plne funkčná firma bez nutnosti zapájať sa do operatívy,
 • všetky zmluvné a nezmluvné vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi,
 • spoločnosť navyše nie je dotknutá aktuálnou krízou spojenou s vírusom COVID-19.

Hmotný majetok

 • 13x ťahač + náves
 • 1x osobný automobil

Nehmotný majetok

 • dobré vzťahy so zákazníkmi
 • know – how

Prenájmy

Kancelárie a parkovisko:

 • nájomné: 650 € / mesiac

Zamestnanci

 • Vodič: 12x
 • Riadiaci pracovníci: 2x

Zadlženost

Leasingy na automobily

Celkové ročné tržby

 • 2020: 1,2 mil. €
 • 2019: 1,3 mil. €
 • 2018: 1,2 mil. €
 • 2017: 1,1 mil. €

Celkový ročný zisk (EBITDA)

 • 2020: 250 tis. €
 • 2019: 220 tis. €
 • 2018: 235 tis. €
 • 2017: 215 tis. €

Ostatní informácie

Dĺžka fungovania: viac ako 5 rokov

Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iné podnikanie

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ spoločnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!