E-shop so špeciálnymi nátermi s výhradnou distribúciou v ČR

Česká republika

číslo ponuky: 210019

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Unikátní projekt
Cena podniku 170 000 € (4 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
166 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
9 rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
55 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
2

Základné informácie

Predmetom predaja je unikátny projekt, zameraný na predaj špeciálnych inteligentných náterov, ktoré sú schopné premeniť hladký povrch na neobmedzenú popisovateľnú a ľahko mazateľnú plochu. Projekt funguje už viac ako 5 rokov a za túto dobu si získal množstvo zákazníkov.

Predajné portfólio spoločnosti zahŕňa:

 • popisovateľný rad náterov
 • magnetický rad náterov
 • projekčné nátery
 • popisovateľné tapety
 • iné príslušenstvo

Výroba všetkých týchto náterov, tapiet a ostatného príslušenstva prebieha v rámci EÚ. Firma ručí za kvalitu náterov 10-ročnou zárukou.

Hmotný majetok spoločnosti zahŕňa skladové zásoby a drobný majetok. Nehmotný majetok zahŕňa najmä profesionálne vytvorený e-shop na mieru, v obstarávacej hodnote 1,2 mil. Kč, ale tiež dôležité databázy klientov, aktívne sociálne siete a kontrakty s odberateľmi. Spoločnosť okrem iného spolupracuje aj s jedným z najväčších online predajcov v ČR.

Prevádzková náročnosť projektu je veľmi nízka – sklad, zamestnanci, účtovníci sú všetci na externej báze a na prevádzku nie je potrebné vlastné zázemie. Pri presune skladu do vlastných priestorov je možné sporiť náklady – aktuálne je na sklade tovar cca v rozsahu 3-4 paliet. Spoločnosť je možné presťahovať kdekoľvek po republike. O prevádzku sa starajú na dohodu 2 osoby a zároveň majiteľ, ktorý zaisťuje rôzne prevádzkové potreby v rozsahu cca 1-2 hod. denne.

Dôvodom predaja spoločnosti je, že sa jej majiteľ momentálne nemá možnosť plne venovať a rozvíjať jej potenciál. Je možný predaj celej spoločnosti – podielu v s.r.o., rovnako tak aj ochranné známky spoločne so všetkým know-how.

Brand spoločnosti je chránený ochrannou známkou, je zavedený a dobre známy v okruhu svojej cieľovej skupiny. Spoločnosť si drží veľké marže na produktoch a vďaka nízkym nákladom dosahuje slušnú ziskovosť, takže pri rozvoji obchodu je možné dosiahnuť ešte vyššie čísla. Táto akvizícia je vhodná tak pre menšie investičné skupiny alebo pre samostatného investora.

Hmotný majetok

 • drobný majetok
 • skladové zásoby

Nehmotný majetok

 • profesionálny e-shop na mieru
 • softvér
 • databázy zákazníkov
 • sociálne siete
 • ochranná známka

Zamestnanci

 • Zamestnanci na dohodu: 2x

Zadlženosť

 • Žiadne

Celkové ročné tržby

 • 2018: 7,5 mil. Kč
 • 2019: 4 mil. Kč
 • 2020: 3,2 mil. Kč (počas roka vplyv Covid19, ktorý utlmil obrat firmy)
 • 2021: 4,0 mil. Kč (prvá polovica roka útlm obratu vplyvom Covid19)
 • 2022: 3,9 mil. Kč (Ustálený obrat a klientela. Bez nových akvizičných činností.)</li >

Čistý zisk pred optimalizáciou

 • 2018: 1,5 mil. Kč
 • 2019: 1,5 mil. Kč
 • 2020: cca 1 mil. Kč (podnik zasiahnutý koronavírusom)
 • 2021: 1,3 mil. Kč
 • 2022: 1,3 mil. Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 5 rokov
 • Dôvod predaja: iné záujmy
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: podiel v s.r.o. alebo predaj ochrannej známky a know-how
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.