Spoločnosť zameraná na vývoj, výrobu a predaj LED osvetlenia

Pardubický kraj, ČR

číslo ponuky: 220015

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 234 000 € (5 490 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
536 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
14 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
73 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
7

Základné informácie

Predmetom predaja je podnik, zameraný na veľkoobchod, maloobchod, vývoj, výrobu a montáž LED osvetlenia. Spoločnosť disponuje všetkou potrebnou technológiou na prácu s elektrotechnikou, vrátane CNC frézy, technológie na letovanie a pod. Vďaka tomu je schopná realizovať aj komplexnejšie realizácie osvetlenia na mieru súkromným aj firemným zákazníkom.

Firma má vďaka dobrému menu, vlastným kvalitným a cenovo dostupným výrobkom dobrú pozíciu v sektore a v dnešnej neľahkej dobe aj rastúci obrat. Firma má zabehnutý systém výrobného procesu vr. certifikácia v štátnej skúšobni. Výhodou je mnoho skúseností so zákazkovou výrobou pre náročnú klientelu.

Odberateľmi firmy sú najmä firmy, ale aj súkromné osoby z EÚ. Aktuálne spoločnosť vybavuje cca 300 – 500 objednávok ročne, pomer obchod/výroba je približne jedna k jednej. Veľkoobchodná činnosť má v súčasnej dobe veľký vzostup, vďaka kvalitným a rýchlym dodávkam. To môže byť veľmi veľké plus pre potenciálnych záujemcov.

Kľúčovou výhodou je veľký potenciál v rozšírení o predaj ďalších vlastných produktov, ktoré sú v súčasnej dobe už na trhu a vývoji ďalších výrobkov. Taktiež možnosť výrazného zisku zo zahraničného obchodu, predovšetkým z Ázie, kde má firma vlastného výrobcu s dlhoročným vzťahom. Obchod s Áziou firma prevádzkuje nielen vo vlastnom portfóliu výrobkov, ale vďaka nadštandardným vzťahom aj v príbuzných odboroch.

Firma je dlhodobo stabilne zisková. Predmetom predaja nebudú žiadne dlhy, pohľadávky alebo záväzky. Vo vyššie uvedenej predajnej cene sú zahrnuté zásoby vo výške 1,6 mil. Kč v obstarávacích cenách. Zásoby sa dopĺňajú priebežne podľa projektov a pohybov hlavných položiek – tie sa vždy držia skladom vo väčšom objeme. V prípade, že bude ku dňu predaja podniku vyšší stav zásob, predajná cena sa upraví o rozdiel od hodnoty 1,6 mil. Kč. Minimálna hodnota skladu pre bezproblémové fungovanie firmy by mala byť vo výške aspoň 1,0 mil. Kč.

V roku 2022 sa spoločnosti darilo získavať väčšie projekty a vďaka dlhoročným a pevným vzťahom s dodávateľmi, firma dobre zvláda krízu s nedostatkami materiálov a zdražovanie vstupných surovín. Firma má slušne nakročené k väčšej expanzii – aktuálne sú dohodnuté dva väčšie projekty na nadchádzajúce obdobie.

Firma je aktuálne vedená pod SZČO, predaj by preto prebehol ako predaj tzv. podniku – nie je problém takto previesť všetku činnosť na novú s.r.o. založenú záujemcom, súčasnú s.r.o., alebo previesť činnosť na inú SZČO.

Majiteľ sa aktuálne vo firme venuje strategickému a operatívnemu vedeniu firmy, pričom vo firme trávi cca 30 hod./týždeň. Majiteľ sa pre predaj spoločnosti rozhodol z dôvodu zamerania na iné podnikateľské aktivity. Majiteľ je ale samozrejme otvorený vo firme zostať po obmedzený čas aj po predaji firmy, zistiť hladké prevzatie novým majiteľom a uvedenie k dodávateľom a zákazníkom. Firmu je v prípade potreby teoreticky možné aj presťahovať kdekoľvek po ČR (SR). Vážnemu záujemcovi možno poskytnúť na nahliadnutie podrobnejšiu dokumentáciu a hotové výrobky.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Hmotný majetok

 • vybavenie výrobných priestorov vr. potrebného zázemia
 • vybavenie dvoch kancelárií (pre štyroch zamestnancov), stoličky, stoly, PC, skrine vybavenie ručnej dielne, stoly, stoličky, regály atď.
 • píla na spracovanie AL profilov
 • CNC fréza manuálna fréza
 • regály, skladovacia technika, stoly, stoličky
 • spájkovacia technika, laboratórne zdroje, 2ks 3D tlačiarní
 • zásoby v obstarávacej hodnote 1,6 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • kontakty na dodávateľa a odberateľa
 • e-shop
 • know-how
 • certifikácia výrobkov

Prenájmy

Kancelária 2x, výrobné a skladovacie priestory

 • rozloha budov: 206 m²+ sociálne zázemie
 • výška nájomného: 17 tis. Kč/mes.
 • možnosť rozšírenia o ďalších 100 m²

Zamestnanci

 • 1x objednávky, obchod + výroba
 • 1x konštrukcia + výroba
 • 5x brigádnici

Zadlženosť

 • žiadne zadlženie nebude predmetom predaja

Celkové ročné tržby

 • 2018: 4,5 mil. Kč
 • 2019: 5,7 mil. Kč
 • 2020: 7,4 mil. Kč
 • 2021: 8,1 mil. Kč
 • 2022: 12,6 mil. Kč

Normalizovaná prevádzková EBITDA*

 • 2018: 404 tis. Kč
 • 2019: 77 tis. Kč
 • 2020: -53 tis. Kč
 • 2021: 1 760 tis. Kč
 • 2022: 1 380 tis. Kč

*Bola vykonaná normalizácia EBITDA – ponížená o optimalizácia a náklady na prácu majiteľa

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 10+ rokov
 • Dôvod predaja: orientácia na iné podnikanie
 • Právna forma: firma vedená SZČO
 • Predmet predaja: predaj podniku
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.