Výroba a distribuce sportovních plastových mantinelů (EU a ČR)

Středočeský kraj, ČR

číslo nabídky: 220003

Cena podniku 143 000 € (3 500 000 CZK)
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 €
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
531 000 €
Historie
Délka fungování podniku.
30 rokov
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
39 000 €
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
2

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se výrobou a distribucí vybavení sportovišť a sportovních potřeb pro kolektivní sporty.

Majitelé společnost prodávají spolu s know-how, zavedenými výrobními postupy, certifikacemi, šablonami, dodavatelsko – odběratelskými vztahy a nářadím pro vlastní výrobu potřeb, bez nemovitosti. Prodej může proběhnout odštěpením od stávající společnosti.

Společnost vyřizuje aktuálně cca 150 – 200 objednávek ročně. Společnost je z převážné části (cca 80 %, obratu) zaměřena na zahraniční trhy z toho většina do zemí EU nebo přidružených obchodně k EU. Vývoj a úroveň tržeb byla ovlivněna poklesem kurzu EUR vůči koruně v posledních n ěkolika letech. Jak v tuzemsku, tak v zahraničí existuje potenciál pro zvýšení tržeb akvizicemi stávajících i nových zákazníků,vývojem a uváděním na trh nových nebo inovovaných produktů, účastí na veletrzích apod.

Podnik v současnosti funguje s limitovanou akvizicí nových zákazníků, většina objednávek je na základě dlouholetých obchodních vztahů se stávajícími obchodními
partnery. Společnost má vybudovanou síť stálých odběratelů a distributorů, z větší části velkoobchodních, ze zemí EU, mimo EU i ČR. Tito zákazníci odebírají průběžně na základě objednávek zboží pro své zákazníky. Společnost nevyrábí zboží na sklad. Skladovány jsou průběžně pouze rozpracované výrobky a díly před dokončením k expedici.

Majitel se v současnosti věnuje činnosti ve společnosti dle provozní potřeby, přičemž zabezpečuje provoz podniku – tvoření nabídek, korespondence, návrh technických řešení a vývoj nových produktů. Stávající majitel nabízí působení ve společnosti na limitovaný čas i po prodeji, ale nový majitel bude muset časem tuto činnost zastoupit, nebo dosadit do společnosti manažera.

Podnik je možné odkoupit i postupně v horizontu 1-2 roku, s tím, že by došlo k navýšení podílu až do výše 100 %. V průběžné době by se nový majitel seznámil s chodem firmy a umořoval by postupně kupní cenu.

Hmotný majetek

 • zařízení dílny (pistole, elektrické ruční nářadí, hoblíky, brusky, frézy)
 • rozpracované díly
 • dodávka Ford Transit 2014
 • osobní vůz Ford 2x

Nehmotný majetek

 • stabilní odběr ze zahraničí
 • dobré jméno mezi odběrateli
 • kontakty na zákazníky
 • webové stránky, domény
 • know – how
 • zahraniční certifikáty výrobků
 • zavedená značka výrobků

Nemovitosti

 • nejsou předmětem prodeje – novému majiteli může být poskytnut dlouhodobý pronájem (v případě zájmu)
 • možnost přestěhovat podnik do vlastních prostor

Zaměstnanci

 • majitel 1x
 • spolupracující osoby jako OSVČ 2x
 • brigádníci 2x

Zadluženost

Typ dluhu: kontokorent

 • pohyblivá výše – používán na nákup materiálu
 • před prodejem bude splacen

Jiné: žádné pohledávky a závazky po splatnosti

Celkové roční tržby

 • 2022 (odhad): 14 – 14,5 mil. Kč
 • 2021: 13,0 mil. Kč
 • 2020: 14,0 mil. Kč
 • 2019: 14,8 mil. Kč
 • 2018: 14 mil. Kč
 • 2017: 13,5 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • cca 950 tis. Kč/rok

Ostatní informace

Délka fungování: více než 25 let

Důvod prodeje: odchod do důchodu

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v odštěpené s.r.o., prodej obchodního závodu, jiná struktura

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!